Home

Achtergrond 1 reactie

Zebra soms nodig voor groei Afrikaanse koe

Wilde dieren worden gezien als een concurrent van het vee. Maar onderzoek in Kenia wijst uit dat landbouwhuisdieren er profijt van kunnen hebben als ze samen met wilde dieren op dezelfde gronden grazen. De groei van koeien was in natte perioden beter als ze samen met de zebra graasden.

Zebra’s en andere wilde hoefdieren zijn ongewenste gasten op de savannes, waar Afrikaanse boeren hun vee laten grazen. De zebra wordt, net als de gazelle, de olifant, de buffel en de giraffe, gezien als een concurrent van het vee.

Maar wilde dieren en landbouwhuisdieren zijn niet altijd elkaars concurrenten, zo blijkt uit onderzoek dat deze week wordt gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Science. Keniaanse en Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de mate waarin wilde dieren de landbouwhuisdieren dwars zitten. En dat blijkt nog best mee te vallen.

”Onze onderzoeksresultaten bieden aanvullend bewijs dat de biodiversiteit en economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan in gebieden waar de mens gebruik maakt van de savanne”, zegt onderzoeker Wilfred Odadi van het Mpala Research Centre in Kenia.

Truman Young, hoogleraar aan de universiteit van Californië, zegt dat wilde dieren en landbouwhuisdieren elkaar zeker niet altijd in de weg zitten. Soms heeft het vee juist voordeel van de aanwezigheid van wilde dieren in de buurt, zegt Young.

Bij het experiment werd een gebied van vier hectare afgerasterd, om te zorgen dat het vee daar gevrijwaard bleef van concurrerend wild. Vooral de zebra werd op die manier buiten de deur gehouden. Vervolgens werd een vergelijking gemaakt in de gewichtstoename van het vee dat enerzijds buiten het hek en anderzijds binnen het hek had gegraasd.In tijden van droogte bleek dat het vee dat in gezelschap van wilde dieren graasde, in gewicht was afgenomen. In het regenseizoen bleek dat de groei van het vee juist meer was als ze zij aan zij graasden met zebra’s en ander wild.

De onderzoekers hebben gezocht naar een verklaring voor dat fenomeen. Die ligt in de groei van het gras. In natte perioden groeit het gras sneller en kan het zo lang worden, dat het vee niet meer in staat is voldoende voedingswaarde uit het gras te halen Als de concurrerende zebra’s mee-eten, kan het vee samen met de wilde dieren het jonge voedzame gras eten.

Welke wilde dieren precies een rol spelen, kon niet worden uitgezocht. De onderzoekers denken dat de zebra een belangrijk aandeel heeft in de concurrentie tijdens droge periodes, omdat de zebra bijna het zelfde voedingspatroon heeft als het vee. In natte periodes maakten veel meer dieren gebruik van het onderzochte gebied. Dat had ook een effect op de groei van verschillende grassen.
De aanname dat wilde dieren altijd in competitie leven met het vee, moet worden bijgesteld.

”Wereldwijd worden savannes beheerd in de veronderstelling dat vee en wild elkaar beconcurreren bij hun zoektocht naar voer. Maar er is nauwelijks wetenschappelijke informatie die dat bevestigt, zegt Wilfred Odadi. Met dit onderzoek wil hij daar verandering in brengen. De onderzoekers benadrukken dat de gegevens betrekking hebben op een betrekkelijk korte periode. Om met zekerheid meer te kunnen zeggen, zou de relatie tussen vee en wild langer moeten worden bestudeerd.

Uitsluiten van wild geen oplossing
Het onderzoek van onderzoekers van het Department of Plant Sciences van de universiteit van Californië en van de Egerton Universiteit in Kenia naar de gewichtsgroei van vee in Kenia heeft betrekking op de savannes.
Savannes bestrijken ongeveer twintig procent van de totale landoppervlakte wereldwijd. De uitgestrekte graslanden voorzien een groot deel van de wereldbevolking van voeding, dankzij begrazing door het vee. Door de begrazing wordt voor de mens onverteerbaar plantaardig materiaal omgezet in vleeseiwitten.
Het Keniaanse onderzoek wordt gebruikt om tot nieuwe aanbevelingen te komen voor de veehouderij op de Afrikaanse savannes. ”Je kunt niet eenvoudig besluiten om wilde dieren uit te sluiten van het graasgebied. Soms heb je juist wilde dieren nodig”, zegt onderzoeker Young.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Is hier sprake van hetzelfde fenomeen als de boeren vroeger toepasten, na de koeien en het jongvee gingen de paarden over het grasland om de toppen, die de koeien hadden laten staan af te vreten? En de koeien vraten weer de toppen die de paarden lieten staan en zo kreeg de ober een redelijk egaal begraasde weide. In Engeland werkt een groot veebedrijf annex stoeterij nog steeds op deze wijze en met succes. Jammer dat de ontwikkelings wetenschappers niet eerst de oude gebruiken uit Europa hebben bestudeerd alvorens de Afrikaners even te vertellen hoe je veehouderij moet bedrijven en dan nu na 50 jaar "ontdekken" dat het anders moet, op de wijze van onze grootvaders en de wijze die de natuur in de savanne al eeuwen toepast..

Of registreer je om te kunnen reageren.