Home

Achtergrond

'Welzijn is een belangrijk speerpunt'

Sjef Lavrijsen uit Reusel is begin deze week benoemd tot voorzitter van de vakgroep konijnenhouderij. De 50-jarige Lavrijsen wil werk maken van welzijn, antibioticaverbruik en de prijsvorming en de marges voor konijnenvlees.

Sjef Lavrijsen is deze week benoemd tot voorzitter van de vakgroep konijnenhouderij van LTO. Lavrijsen is 50 jaar oud en heeft zelf een konijnenbedrijf met 2.000 voedsters. Tot voor drie jaar was hij naast zijn konijnenbedrijf docent scheikunde, biologie en dierhouderij bij het middelbaar agrarisch onderwijs.

Wat is uw motivatie om voorzitter te worden van de vakgroep konijnenhouderij?
"De konijnenhouderij heeft te maken met verschillende uitdagingen waaraan we moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan het antibioticabeleid en het dierenwelzijn. Ik ben er de laatste jaren steeds bij betrokken geweest. Het voorzitterschap is nieuw, maar ik weet waaraan ik begin."

Wat zijn voor u de komende vier jaar de speerpunten in het beleid? Wat wilt u bereiken?
"Dat is het antibioticabeleid. We willen zicht krijgen op het gebruik van antibiotica en vervolgens het gebruik terugdringen. We zullen op dit punt zonder meer aansluiten op de andere veehouderijsectoren. Een ander punt is het dierenwelzijn in onze sector. We hebben in onze sector een welzijnsverordening met duidelijke eisen en doelstellingen. De eis is dat alle bedrijven in 2011 voldoen aan de helft van de eisen die in deze verordening worden gesteld. Dat isgerealiseerd. Daarna komt het volgende traject. Het doel is om de huisvesting steeds verder te verbeteren zodat de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. Derde speerpunt is de marktontwikkeling. Samen met onze afnemers de Belgische slachterijen willen we er aan werken om de prijzen en de marges te verbeteren."

De konijnensector is met 80 bedrijven een kleine sector. Ziet u het scenario van de nertsenhouderij ook als een mogelijke bedreiging?
"Nee. Konijnen worden gehouden om het vlees. Daarin verschilt onze sector duidelijk van de nertsenhouderij. We verschillen niet van de varkens of de pluimveehouderij. Op het gebied van milieu hebben we minder problemen. Onze mest is heel geschikt voor de biovergister en ook in de boomkwekerij is het een gewild product omdat de stikstof heel geleidelijk vrij komt. Wel zullen we heel nadrukkelijk aandacht moeten blijven geven aan het welzijn. Konijnen zijn voor het publiek zeer aaibare dieren. De konijnenhouders hebben de slag naar meer welzijn wel gemaakt. De tijd dat de hakken in het zand werden gezet, is wel voorbij."

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.