Home

Achtergrond 1 reactie

Vroeg of laat de klos

De Europese commissie wil plots versneld de suikerbietenteelt liberaliseren.

De Nederlandse akkerbouwers krijgen in de herfst van 2011 veel tegenslagen te verduren. Door de overvloedige regen dreigen veel gewassen te verpieteren in de drassige velden. Tegelijk zijn in de afgelopen maanden de prijzen voor aardappelen en uien ook nog eens weggegleden tot ver onder de kostprijs. Maar dan zijn er gelukkig altijd nog de suikerbieten waaraan de traditionele akkerbouwer nog een mooie boterham kan verdienen. Dit jaar inderdaad nog wel.
Vorige week kwam in een uitgelekt rapport het bericht naar buiten dat de Europese Commissie de suikerbietenteelt versneld wil liberaliseren. Vanaf 2016 geen minimumprijzen meer en afschaffing van de quotering. Dit plan zou onderdeel uitmaken van het nieuwe landbouwbeleid, dat EU-landbouwcommissaris Ciolos in oktober presenteert.
De suikerindustrie en de telers zijn overrompeld en twijfelen nog aan de status van het rapport. Maar het lijkt erop dat de lobby van de grote suikerafnemers, concerns als Coca-Cola, Mars, het heeft gewonnen van de Europese suikerindustrie. De prijs van hun belangrijke grondstof steeg in de afgelopen jaren tot recordhoogte, ten kostte van hun omzet en winsten. Om de prijs van suiker zo snel mogelijk te dempen is de industrie gebaat bij een vrije suikerteelt en -markt op wereldschaal.
Proefballon of niet, de tendens is dat de Nederlandse bietenteelt vroeg (2015) of laat (2020) helemaal op eigen benen moet staan. Daarom heeft de sector zich de afgelopen jaren al ingespannen om het rendement fors op te krikken. De gemiddelde hectareopbrengsten stegen al spectaculair, van 9,5 ton per hectare in 1999 naar 12,6 ton suiker gemiddeld in 2010. Volgens het IRS is 15 ton suiker per hectare in 2015 haalbaar in de praktijk. Bij deze opbrengsten zijn de variabele kosten ongeveer €15 per ton. Bij dit kostenniveau kan de bietenteelt in Nederland nog prima renderen, zelfs bij wereldmarktprijzen die lager zijn dan nu.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    boer drent

    hekker heeft het over 15 euro kosten per ton bieten.het nieuwe suiker beleid gaat over een prijs van 25 euro.OP zand grond gemiddeld 70 ton .Dat is 70x 10 =700 euro.Een saldo van niks.

Of registreer je om te kunnen reageren.