Home

Achtergrond 4 reacties

Tijd van uitstellen is voorbij

Het zomerreces is voorbij. De Tweede Kamer buigt zich over grote landbouwonderwerpen.

Deze week gaat het weer los in Den Haag. Het zomerreces is voorbij en de agenda staat vol met grote landbouwonderwerpen. Natuur, mest, antibioticagebruik, gewasbescherming en megastallen zijn een paar van die onderwerpen die voor elke boer ingrijpende gevolgen hebben. Stuk voor stuk raken ze de boer direct in de portemonnee of hebben ze te maken met het imago en het toekomstperspectief van de landbouw. Allemaal onderwerpen ook die al jaren veel discussie opleveren en waarover de meningen tussen de betrokken partijen ver uiteenlopen. Het zijn ook onderwerpen waar harde ingrepen al aangekondigd of binnenkort te verwachten zijn. En onderwerpen waarbij concrete besluiten over het zomerreces zijn getild, uitstel dus. Daar zijn altijd redenen genoeg voor aan te wijzen: zorgvuldige besluitvorming, nader onderzoek, geen geld of zelfs ruzie over geld.

Bleker moet met grote besluiten komen

De komende maanden moet staatssecretaris Henk Bleker met grote besluiten naar buiten komen. Nu moet blijken welk mestbeleid hij voorstaat en hoe hij de ruzie tussen rijk en provincies over de herijking van de EHS en Natura 2000 oplost. En wat het beleid wordt voor antibiotica, gewasbeschermingsmiddelen en megastallen. Uitstel heeft hij al een paar keer gevraagd en gekregen.

De Tweede Kamer voert de druk om maatregelen te nemen op. Op de eerste dag na het zomerreces was daarvan meteen een voorbeeld te zien. Tijdens het vragenuurtje stelde Marianne Thieme (PvdD) vragen over het versneld terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij, een mooi één-tweetje met de uitzending van Radar een avond ervoor. Overigens stelde ze de vragen niet aan Bleker, maar aan de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Thieme verwees naar conclusies uit het rapport dat de Gezondheidsraad afgelopen week presenteerde, maar minister Schippers liet zich niet opjagen. Ze gaat het rapport eerst 'zorgvuldig bestuderen' en komt binnen 14 dagen met een reactie. Dat is heel snel voor Haagse begrippen, het geeft ook maar aan dat op dit onderwerp uitstel geen optie meer is.

Verstoorde verhoudingen

Deze week staat ook het natuurbeleid (herijking EHS, Natura 2000) op de agenda van de vaste Kamercommissie voor landbouw. Dan moet blijken of Bleker en de provincies al nader tot elkaar zijn gekomen over de financiering van het natuurbeleid. De staatssecretaris wil fors bezuinigen op de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur, met name op de zogenoemde verbindingszones.
Niemand heeft belang bij verstoorde verhoudingen tussen rijk en provincies. Op dit terrein ligt nog een belangrijke opdracht voor Bleker. Hij moet nog dit jaar met een nieuwe aanpak komen voor de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden. Deze Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de problemen voor veehouders om vergunningen te krijgen oplossen.

Geen convenantjes

Een grote kluif wordt het mestbeleid. Bleker komt op korte termijn met een visie hoe hij het mestoverschot wil aanpakken. Wel of geen dierrechten, wel of geen verplichte mestverwerking. Dat heeft hij al een paar keer uitgesteld, volgende week is er al een debat over met de Kamercommissie voor landbouw. Makkelijke oplossingen zullen er niet komen, maar duidelijkheid is nodig. Dan weten boeren ook waar ze aan toe zijn en kan de hele sector aan de slag.

Duidelijk is al wel dat er geen zachte maatregelen getroffen worden. Op verder uitstel hoeven aarzelende veehouders met een mestoverschot ook niet meer te rekenen. Geen beleid van convenantjes noemde Bleker het eerder al. Wat dat betreft heeft de staatssecretaris vorige week al zijn tanden laten zien: ondanks een historisch natte zomer komt er geen uitstel van het uitrijverbod voor dierlijke mest. Veel veehouders met volle mestkelders hadden er stilletjes al op gerekend en zeker op gehoopt. Een flinke tegenvaller, maar misschien wel een teken aan de wand dat het voorbij is met uitstellen van ingrijpende besluiten.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  rijsen

  Tijd van uitstellen is voorbij. lijken mooie woorden maar ik ben benieuwt of hij met het kooiverbod op 1jan ook zo stellig is.
  ik vrees het ergste.

 • no-profile-image

  Alternatieven?

  Als Bleker de gevaren van de Megastinkstallen nu maar eens onder ogen wil zien en alle leed wat daar allemaal bij hoort.
  Het leed wat dieren wordt aangedaan en de natuur niet te vergeten!

 • no-profile-image

  tijgertje

  Bleker, ja, laat je brains maar eens goed werken, de oplossingen zijn helemaal niet zo moeilijk.
  Begin het bouwen van de megastinkstallen te verbieden en biedt de boeren andere alternatieven, het wordt tijd, laat Nederland een voorbeeldland zijn aub...

 • no-profile-image

  niek

  wijchenaar gebruik je hersens toch eens en lieg niet steeds over megastallen en gevaren over gezondheid. raporten wijzen anders uit. Maar jaag de boeren maar weg, en je zullt ongeveer tussen de 5 en 10 miljard extra moeten gaan bezuinigen per jaar. En andere alternatieven? geef ze maar even.

Of registreer je om te kunnen reageren.