Home

Achtergrond

Sicco Mansholt, minister voor rationele landbouw

Nooit meer honger. Dat was de basis waarop Sicco Mansholt (13 september 1908 – 29 juni 1995) zijn politieke visie ontvouwde. Als socialistisch minister en later Europees landbouwcommissaris heeft Mansholt een belangrijk stempel gezet op de ontwikkeling van de landbouw in Nederland en Europa.

Mansholt stond met zijn beleid aan de bakermat van de schaalvergroting en de specialisatie. Hij zag dat Nederland met zijn vruchtbare gronden een belangrijke speler kon worden op de landbouwmarkt, maar dat Europa nodig was om de Nederlandse producten af te zetten.

Maar niet zozeer de economische belangen, als wel de geopolitieke stabiliteit waren voor Mansholt belangrijk. Een bevolking die voldoende te eten heeft, zal niet snel gaan morren. Hij wilde allereerst dat er genoeg te eten was, in Nederland en in Europa.

Mede dankzij Mansholt ontstonden in Nederland bedrijven die zich specialiseerden in de productie van melk, vlees of eieren en van grootschalige akkerbouwbedrijven. De prijsgaranties die Mansholt instelde, gingen na verloop van tijd ten onder aan het eigen succes. De voorraden werden zo groot dat ze een zware last werden voor de Europese begroting.

Bronnen: Frank Westerman – de Graanrepubliek; Dick de Zeeuw (red.) – Sicco Mansholt, Duurzaam Gemeenzaam

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.