Home

Achtergrond 3 reacties

’Onderschat het mestdossier vooral niet!’

Wat fosfaatreductie betreft, staat de varkenshouderij voor de grootste opgave. Maar ook de melkveehouderij heeft een flinke inspanning te verrichten. De sector heeft nog tijd, maar er is geen ruimte voor uitstel, zegt Wim Thus van Rabobank Nederland.

De melkveehouderij heeft nog drie jaar de tijd om de fosfaatbelasting terug te brengen naar een voor Brussel aanvaardbaar niveau. De sector is, net als de varkenshouderij en pluimveehouderij, bezig om het probleem uit de weg te ruimen, maar er moet wel snelheid worden gemaakt, zegt Wim Thus, directeur landbouw van Rabobank Nederland.

De primaire sector en de veevoerindustrie werken aan voer met minder fosfaat. Is dat genoeg voor een eerste aanzet?
“Het traject om voer met minder fosfaat te gebruiken is toch nog een wat vrijblijvend spoor. De inzet is goed, maar het resultaat is niet gegarandeerd.”

Een aantal veevoerfabrikanten is bezig om al in het voortraject een hoeveelheid fosfaat aan het voer te onttrekken.
“Dat lijkt mij geen verkeerd idee. Ik zou echter ook adviseren dat de melkveehouderij een extra inspanning verricht in het Bex-traject. Het gaat er om dat de melkveehouderij het graslandgebruik nog verder verbetert en nog efficiënter omgaat met fosfaat.”

En de mestverwerking?
“Er zijn diverse initiatieven voor de verwerking van mest, maar daar moet nog een verdere slag plaatsvinden. Mest moet exporteerbaar worden gemaakt of omgezet kunnen worden in kunstmest”

Kan de Rabobank daar niet een helpende hand bieden?
“De eerste die aan zet is, is de probleemeigenaar zelf: de veehouderij. Dus, onze oproep is: sector, sla de handen ineen! Als er sectorbrede initiatieven komen, met een stevig collectief draagvlak, dan wil de Rabobank daar nog wel eens met een positieve insteek naar kijken. Dat heeft het verleden ook geleerd.”

Ligt het meeste werk niet bij andere sectoren? Er zijn boeren die erop gokken dat het voor de melkveehouderij nog wel los loopt.
“Dan zeg ik: Pas op! De vorige keer is de derogatie ook maar net binnengehaald. De melkveehouderij is goed bezig op diverse terreinen. Een voorbeeld is de verduurzaming van de zuivelketen, waar ze samen met de Nederlandse Zuivelorganisatie aan werkt. Mijn waarschuwing is echter: onderschat het mestdossier vooral niet!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Weer een stap op weg om de landbouw naar de kl....te helpen!

 • no-profile-image

  Thus stuurt aan op angst en snelheid. Dan krijgen we tenminste oplossingen die veel geld kosten en word er dus veel geleend. Daarom noemt Thus specifiek de rundveehouderij, want die heeft nog grond als onderpand.
  Begon een oplossing vroeger niet bij WUR? Daarna getest op proefbedrijven, zodat boeren investeringen konden doen die hun geld waard waren. Nee, we worden er weer Thussen genomen, met schijnoplossingen die een jaar later weer om investeringen vragen. Zo blijft geld rollen en word voorkomen dat boeren eigen vermogen opbouwen. Zo houd je als bank (met 85 % agrarisch aandeel) macht! En daar gaat het om!! Waarom laten we die mensen zonder echte visie toch steeds op een podium???

 • no-profile-image

  Tegenwoordig hoef je bij de WUR niet meer aan te komen voor oplossingen, Teus. Daar worden de problemen juist bedacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.