Home

Achtergrond

Koerswijziging?

Enkele weken geleden presenteerde de Commissie Van Doorn een rapport met de titel ‘Al het vlees duurzaam’. Volgens het rapport mag er in 2020 alleen duurzaam geproduceerd vlees in de Nederlandse supermarkten liggen. De maatschappelijke kritiek op intensieve veehouderij zou dan verstommen en er komt perspectief voor de veehouders.

Het rapport klinkt nogal optimistisch. Zo zou de consument over ruim acht jaar alleen nog duurzaam geproduceerd vlees kopen. Dan moet er veel veranderen. Bovendien gaat meer dan zestig procent van de veehouderijproductie de grens over. Het rapport besteedt daar geen aandacht aan, maar ik denk niet dat buitenlandse afnemers zich gebonden voelen aan afspraken binnen de Nederlandse agroketen.

De ambities van het rapport gaan verder dan het bestaande beleid, bijvoorbeeld voor het antibioticagebruik en voor het sluiten van mineralenkringlopen. Bij de huisvesting moet het welzijn van het dier centraal staan. Dat vergt ongetwijfeld forse investeringen, die in 2020 al gerealiseerd moeten zijn. Dat is nogal wat.

Duidelijk is dat de voorstellen leiden tot extra kosten. De vraag is wat daar tegenover staat. De detailhandel krijgt een hoofdrol bij het bereiken van duurzaamheid, maar gaat die ook voor een redelijke beloning van de veehouder zorgen? Het rapport gaat daar nauwelijks op in.

De commissie geeft wel aan bij welke bedrijfsomvang de ‘zorgvuldig intensieve’ veehouderij, waar zij voor kiest, een ‘fatsoenlijk modaal’ inkomen oplevert. Die omvang drie tot vier keer groter dan het huidige gemiddelde varkens- of pluimveebedrijf. Bij een landelijk gelijkblijvende veestapel moet dus zestig tot zeventig procent van de bedrijven stoppen om gemiddeld op zo’n omvang uit te komen. Het wenkend perspectief dat het rapport schetst, geldt dus hooguit voor een klein deel van de veehouders.

In feite betekent de lijn van het rapport dat schaalvergroting en industrialisering van de veehouderij gewoon of zelfs versneld doorgaat. Daarom zal dit rapport geen eind maken aan de maatschappelijke kritiek op de veehouderij. Daarvoor is het te weinig koersverleggend.

Of registreer je om te kunnen reageren.