Home

Achtergrond 2 reacties

Graag een overall aan

Kirsten Haanraads is de nieuwe secretaris van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Ze is nauwelijks twee weken aan het werk en weet nu al wat de grootste klus is voor de club: extra aandacht voor jonge agrariërs in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Ze is nog maar sinds pas aan het werk bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. En toch geeft ze zelfverzekerd antwoord op alle vragen die op haar worden afgevuurd. Geen moment van aarzeling. Laat staan dat ze eerst bedenkt wat de mogelijke consequenties zijn van een antwoord dat bij leden van het NAJK mogelijk verkeerd valt.

Haanraads (25) is de nieuwe secretaris van het NAJK. Een baan op de achtergrond; bij successen gaat de voorzitter met de eer strijken, Haanraads krijgt hooguit een schouderklopje. Vindt zij niet erg, zo gaat dat nu eenmaal bij een ledenorganisatie. Bestuurders nemen standpunten in, spreken met Kamerleden en ministers; de secretaris bereidt voor en voert uit. Een belangrijke functie, zegt ze, maar niet in de schijnwerpers. Hoeft voor haar ook niet.

Zij is niet van agrarische afkomst. Nooit koeien gemolken of paprika’s geplukt. Een nadeel? Zou best kunnen, maar er is ook een andere kant. Door de afstand tot de boerenpraktijk van alledag is het voor haar mogelijk om de kritiek van burgers op de bedrijfsvoering van boeren en tuinders te horen. Beter gezegd, te begrijpen en vervolgens bij het NAJK in te brengen. En andersom. Een niet-boerendochter kan volgens haar, indien nodig, prima als intermediair fungeren.

Haanraads wil op korte termijn trouwens veel met leden van het NAJK praten. Zodra ze een beetje snapt hoe de organisatie in elkaar zit en wat de organisatie van haar verwacht, gaat ze op bezoek bij jonge boeren thuis, de stal in, met de trekker het land op. Lijkt haar hartstikke leuk. Nuttig vooral. Ze wil best een overall aan en een stal uitmesten. Waarom niet?

Overigens is Haanraads wel enigszins voorbereid op deze baan. Ze is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit in de richting bos- en natuurbeheer en vervolgens gaan werken bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Eerst bij Dienst Regelingen bijvoorbeeld, nog een tijdje bij de programmadirectie Natura 2000, de laatste maanden bij de club ambtenaren die zich bemoeit met het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, ofwel het GLB.

Een goede invulling van dat GLB is volgens haar de grootste opdracht voor het NAJK komend jaar. Het beleid gaat op de schop en daar kunnen jonge agrariërs van profiteren, of juist last van krijgen. Vanuit haar vorige baan bij het ministerie weet Haanraads dat Brussel toestaat dat lidstaten een speciaal subsidieprogramma maken voor jonge boeren en tuinders. Aan de lidstaten de keus om zo’n programma handen en voeten te geven. Ook in Nederland zou zoiets een plaats moeten krijgen, zegt de nieuwe NAJK-secretaris.

Jonge boeren vormen een specifieke groep, met eigen behoeften. Er is alles voor te zeggen dat bedrijfsopvolgers een financieel steuntje in de rug krijgen bij investeringen, dat er geld beschikbaar komt scholing. Het NAJK-bestuur moet en zal dat in Den Haag voor het voetlicht brengen, zegt Haanraads. Aan haar de taak om de gesprekken met Kamerleden voor te bereiden en een slimme strategie te bedenken. Was in Wageningen trouwens haar specialisatie, beleidsbeïnvloeding en politieke strategie. Komt nu goed van pas, zegt ze.

In haar tas zit een NAJK-discussiestuk over megabedrijven, een heikel onderwerp dat komende winter op allerlei plekken in de organisatie wordt besproken. Ze heeft het stuk gelezen en geeft de jonge NAJK-boeren een boodschap mee. Schaalvergroting kan leiden tot meer dierenwelzijn en bijvoorbeeld minder uitstoot van stikstof. Is ongetwijfeld waar, maar met die standaardreactie uit boerenkring op maatschappelijke kritiek kom je niet verder, zegt ze. Het verzet in de samenleving tegen megastallen is niet rationeel maar vooral emotioneel. Luister naar de burger, verdiep je in hun twijfels, ga in gesprek. Neem de kritiek serieus. Daar kweek je draagvlak mee.

Haanraads weet zeker dat er toekomst is voor boeren en tuinders in Nederland. De bedrijfsvoering zal veranderen, maar dat is altijd zo geweest. Jonge boeren kunnen met die veranderingen omgaan, sterker nog, ze lopen vaak voorop. In zo’n club van voorlopers wil Haanraads graag werken.

Ze is op weg naar haar volgende vergadering. In de trein stukken lezen. Ze wil nog graag wat kwijt. Het gebruik van social media gaat zij zeker binnen het NAJK gebruiken. Vooral om de leden te informeren over wat er allemaal speelt in de club, maar ook om jonge boeren te stimuleren hun stem te laten horen. Met kritische tweets heeft ze helemaal geen moeite.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Niet echt een nieuw geluid dus. Kakelt mooi met de rest mee.

  • no-profile-image

    Lisette Schuurman

    Klinkt veelbelovend en inspirerend. Veel succes en plezier!

Of registreer je om te kunnen reageren.