Home

Achtergrond 445 x bekeken 2 reacties

Duizend koeien en toch draagvlak

De toekomst van het melkveebedrijf van de gebroeders Wilms in Schoonebeek werd gehinderd door herverkaveling. Nu hebben de broers een idee voor een bedrijf met duizend koeien onder de naam Koe Landerij. De plannen worden op dit moment voorgelegd aan de gemeente.

Het had allemaal heel anders kunnen lopen, als de Nederlandse Aardoliemaatschappij niet opeens haar koers had verlegd. Dan hadden Bouke Durk Wilms en zijn broer Berend Jan nu misschien een florerend en eenvoudig verkaveld melkveebedrijf in Schoonebeek gehad. De broers hadden hun hoop gevestigd op de herverkaveling, waarbij de oliewinningsinstallaties van de NAM niet langer een hinderlijke lastpost waren in de verkaveling.

“De herinrichting ging niet door, toen de NAM haar koers verlegde. En toen moesten wij ons plan aanpassen”, legde Bouke Durk Wilms maandag uit tijdens een symposium over ondernemerschap op het platteland. Ze maakten een rigoureuze keuze. Tachtig hectare grond ging in de verkoop en ook het quotum deden ze van de hand. Niet om de melkerij voorgoed op te geven, maar om na het vrijgeven van het quotum een heel nieuwe start te maken naar een bedrijf met misschien wel duizend koeien. Het idee krijgt vorm onder de naam Koe Landerij.

“We gingen op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen met zoveel mogelijk economisch profijt, gecombineerd met een aantrekkelijk landschap voor onze omgeving. Wij willen agrarisch ondernemers zijn met een positie in de maatschappij.” De plannen van Wilms houden eigenlijk in dat in een nieuwe samenwerkingsvorm iedereen doet waar hij goed in is. Akkerbouwers verzorgen de teelt van het voer, melkveehouders houden de koeien. In het project ontstaat een nieuw gemengd bedrijf, maar dan op de schaal van 2020.

In de Koe Landerij van Wilms lopen de koeien vrij rond - maar blijven ze wel altijd binnen. Wilms zal niet beweren dat hij en zijn broer het ei van Columbus hebben gevonden. “Wat we weten is dat we in Nederland slim moeten produceren in de geliberaliseerde markt. Tot 2020 zal 45 procent van de melkveehouders stoppen. Er komt veel grond vrij, die niet tegen de huidige prijzen wordt overgenomen. Wij denken dat we door samenwerking met andere ondernemers met ons bedrijf kunnen concurreren op een liberale markt.”

Het project is nog in een voorbereidende fase, maar met het voorleggen van de plannen aan de gemeente worden nu de eerste formele stappen naar de realisering gezet. Wilms heeft er nadrukkelijk voor gezorgd dat de omgeving kan meepraten. “Het is nog een concept, maar we zijn bezig groen licht te krijgen en met de melkproductie te starten in 2015. Als we met onze omgeving praten over onze plannen zijn er een paar dingen die komen bovendrijven: de angst voor stank, voor geluidshinder en voor vervoersbewegingen. Onbekend maakt onbemind, ze zien het bedrijf als een verandering van het landschap waar ze niet tegenaan willen kijken. Tot je ze uitnodigt om aan de tekentafel mee te bepalen hoe de stal er gaat uitzien. Je bedrijf moet er zo bij liggen dat niemand er aanstoot aan neemt.”

De Koe Landerij van Wilms heeft op verschillende niveaus veel aandacht gekregen. Op veel plekken hebben de ondernemers hun plannen uitgelegd en toegelicht. En toch: “Afgelopen week sprak ik iemand in het dorp die nog nooit van onze plannen had gehoord. Toen dacht ik: dan heb ik toch iets niet goed gedaan.”

Drents gedeputeerde Rein Munniksma ziet kansen voor het project van de boeren, dat ondermeer via onderzoekers van Livestock Research van Wageningen Universiteit en Researchcentrum wordt gevoed met kennis. Munniksma realiseert zich de politieke gevoeligheid van een bedrijf met bijna duizend koeien. “Als het gaat over de tuinbouw of over agroparken is er geen probleem, maar zodra het woord kip of varken in de discussie komt, zeker als het er meer dan duizend zijn, krijgen we problemen. Laten we er realistisch naar kijken. Toen ik opgroeide was een bedrijf met twaalf koeien groot, toen mijn vader stopte had hij zeventig koeien, ook dat was groot. Willen we genoeg voedsel blijven produceren, dan zullen we ook in de productie daarvan moeten opschalen.”

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Hier worden flinke rekenfouten gemaakt. Op de eerste plaats gaat het Quotum niet verdwijnen en als dat wel zo is dan wordt de grond even duur als nu quotum plus grond. Bovendien maken de akkerbouwers goede tijden mee en blijven een grote grondhonger houden. Bovendien is momenteel beleggen in grond en in goud de veiligste belegging. Met andere woorden er zijn vele spelers op de grondmarkt

  • no-profile-image

    Hier worden flinke rekenfouten gemaakt. Op de eerste plaats gaat het Quotum niet verdwijnen en als dat wel zo is dan wordt de grond even duur als nu quotum plus grond. Bovendien maken de akkerbouwers goede tijden mee en blijven een grote grondhonger houden. Bovendien is momenteel beleggen in grond en in goud de veiligste belegging. Met andere woorden er zijn vele spelers op de grondmarkt

Of registreer je om te kunnen reageren.