Home

Achtergrond

Crisisbestendig?

Als zich een economische crisis aandient, klinken vanuit de top van de agrosector vaak geruststellende geluiden.

Die sector zou minder last van de crisis hebben, omdat de mensen toch wel blijven eten. Dat laatste is ongetwijfeld waar, maar daarmee is niet alles gezegd.

Bij de crisis van 2009 werd de land- en tuinbouw zeker niet minder getroffen dan andere sectoren. Het totale nationale inkomen daalde toen met 3 à 4 procent maar de toegevoegde waarde van de primaire sector ging met meer dan 10 procent omlaag. De economische crisis speelde daarbij een belangrijke rol.

Mensen blijven eten, maar ze kunnen wel wat minder gaan eten of overgaan op goedkopere voedingsmiddelen. Bijna eenderde van de productiewaarde van de primaire agrarische sector betreft trouwens niet eetbare producten, zoals bloemen en planten. De afzet daarvan is, zoals menig sierteler gemerkt heeft, beslist gevoelig voor economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ook een product als kaas wordt in het buitenland nog vaak gezien als enigszins luxe, met als gevolg een achterblijvende vraag bij economische tegenwind. Daar komt bij dat importerende landen de neiging hebben om in tijden van crises hun eigen landbouw te beschermen, wat voor de sterk op export gerichte Nederlandse agrosector extra problemen oplevert. Bovendien kost het de landbouw veel moeite om het aanbod aan te passen als de vraag wat terugloopt, met dalende prijzen als gevolg.

Tenslotte moet rekening worden gehouden met een soort hefboomeffect. Van iedere euro die de Nederlandse consument uitgeeft aan voeding, komt zo’n 20 cent bij de agrarische producent terecht. En van die 20 cent is naar mijn schatting hooguit 3 cent inkomen. Dus 1 procent van de afzetwaarde van voedingsmiddelen correspondeert met meer dan 30 procent van het bedrijfsinkomen van de agrariërs. In de praktijk worden de klappen weliswaar voor een deel opgevangen door andere schakels, maar toch wijzen deze cijfers erop dat een kleine vermindering van de afzet tot een forse daling van het agrarisch inkomen kan leiden. Het omgekeerde geldt uiteraard ook.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.