Home

Achtergrond

Boerennatuur worstelt met GLB

Provincies en staatssecretaris Bleker hebben afgesproken dat de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer voor het grootste deel in pijler 1 van het Europees landbouwbeleid moeten worden ondergebracht. Bij de toeslagrechten dus.

Daarmee staan de agrarische natuurverenigingen voor nieuwe uitdagingen, bleek afgelopen vrijdag tijdens de jubileumviering van tien jaar BoerenNatuur, de koepelorganisatie van de noordelijke verenigingen.

Voor Bleker is het voordeliger om de vergoedingen in pijler 1 onder te brengen. Cofinanciering door rijk of provincie is dan niet nodig. Maar voor de natuurverenigingen heeft het nadelen. Zo zullen ze om het geld moeten knokken met veel andere mooie doelen, zoals weidegang.

Een ander probleem is dat Europa in die eerste pijler geen collectieve contracten toestaat. Omdat juist het collectieve beheer het meest succesvol is, moet daar dus een bureaucratische mouw aan gepast worden. Tot slot dreigt de verwarrende situatie het agrarisch beheer deels in pijler 1 en deels in pijler 2 terechtkomt.

Daarmee zou de bureaucratie kunnen toenemen, terwijl dat een van de zwakke plekken is van het huidige stelsel. Tegenover elke euro beheersuitgaven, staan voor de overheid 41 cent uitvoeringskosten. Dat is lastig te verkopen.

En dan zouden we bijna het belangrijkste vergeten: werkt agrarisch natuurbeheer eigenlijk wel? Volgens vooraanstaande biologen niet. Rijksuniversiteit Groningen heeft echter aangetoond dat intensief collectief gebiedsbeheer aantoonbaar vrucht afwerpt. Gelukkig maar voor de natuurverenigingen. Want daarmee zijn zij toch weer een beetje onmisbaar.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.