Home

Achtergrond 1 reactie

Blekers innovatieturbo

Bleker zet alle centen voor landbouw in op innovatie en duurzaamheid. Ten koste van...

Concrete bedragen die rechtstreeks zijn toegekend aan de landbouwsector worden nauwelijks nog benoemd in de miljoenennota van 2012. Want de landbouwsector is voor het eerst in de lange historie van de miljoenennota volledig geïntegreerd in ’s lands economisch beleid. Daarmee is de aparte status van de landbouw definitief ten einde gekomen.
De positieve kant hiervan is dat de landbouw nu eindelijk wordt (h)erkend als een belangrijke, stabiele gangmaker van de totale Nederlandse economie. Die erkenning krijgt de landbouw de komende jaren van EL&I uitbetaald in harde munt en bovenal in beleidsmatige steun. Hierbij hebben Verhagen en Bleker volledig gefocust op innovatie en duurzaamheid. In 2012 moet 15 procent van de agrarische bedrijven innoverend zijn. Tot die categorie mag een boer zich alleen rekenen indien hij als eerste een nieuwe technologie toepast dan wel tot de eerste groep volgelingen behoort.
In dit bijna maniakale streven om de landbouw te
pushen tot vernieuwing, wordt zelfs het volledige EU-landbouwbudget voor Nederland ingezet. Blekers plan is om de klassieke inkomenssteun hierbij los te laten en de miljoenen euro’s afkomstig uit Brussel om te leiden via diverse innovatieprojecten naar de (grote) vooruitstrevende boeren. Het solidaire hieraan is dat bijvoorbeeld de varkenssector eindelijk ook eens de kans krijgt om te profiteren van EU-geld. Dat gaat dan wel ten koste van andere sectoren, waaronder met name de veehouders en de akkerbouwers.
De innovatieturbo van Bleker zal echter vooral pijnlijk voelbaar worden bij de grote groep conservatieve boeren. Dat zijn meestal ook de kleinere en kwetsbare bedrijven. Zij kunnen alleen nog hopen dat Blekers turbo wordt gesmoord door EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos. Want hij bewandelt nog de klassieke weg van inkomenstoeslagen.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Is het belid van Bleker een tweesporen beleid? Ik bedoeldat ia zgn. innovatie en verduurzaming etc. van de landbouw de toeleveranciers (bouwers, machine fabrieken etc.) werk krijgen aangerijkt? Met andere woorden via landbouw wordt de industrie en handel aangezwengeld. of landbouw op de lange duur voordeel zal ondervinden van deze ontwkkeling is nog de vraag, zolang onze concurenten nog zonder deze extra kosten kunnen en mogen blijven produceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.