Home

Achtergrond 3 reacties

Bleker heeft zijn natuurakkoord binnen

Staatssecretaris Bleker heeft een akkoord over natuurbeleid afgesloten met de provincies. Dat beleid gaat volledig naar de provincies, er wordt €600 miljoen bezuinigd en er is €100 miljoen per jaar voor beheer.

Afgelopen week werden na Prinsjesdag de messen geslepen in de Tweede Kamer voor de Algemene Politieke Beschouwingen. Het ging er soms heftig aan toe, met een bijna onvermijdelijke hoofdrol in de publiciteit voor Geert Wilders. Op de achterste rij van het regeringsvak zat staatssecretaris Henk Bleker ongetwijfeld ook met verbazing te luisteren naar de termen die heen en weer vlogen. Hoogtepunt (of liever dieptepunt) vormde natuurlijk het ‘doe eens normaal man’ van Wilders tegen premier Rutte, die ook zelf even uit zijn staatsmanrol viel. Bleker is overigens wel wat gewend. ‘Bulldozer Henkie’ was een van de kwalificaties die hij kreeg na het bekendmaken van zijn bezuinigingsplannen op het natuurbeleid in oktober 2010.

Eindelijk een natuurakkoord

€600 miljoen bezuinigen op het budget voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en schrappen van de zogenoemde robuuste verbindingen tussen EHS-gebieden. Die boodschap kregen de provincies op 20 oktober 2010 per brief meegedeeld. Meteen waren de rapen gaar. ‘Dat gaat niet gebeuren, dit kan helemaal niet, omdat er afspraken liggen die moeten worden uitgevoerd’ stelden ze.
Na bijna een jaar onderhandelen, waarbij Bleker zelf dreigde met een eenzijdige noodwet, ligt er toch een akkoord. Eerste conclusie: de staatssecretaris heeft bijna volledig zijn zin gekregen. De EHS wordt verkleind naar 600.000 hectare, dat was 728.500 hectare inclusief verbindingszones. De bezuiniging van €600 miljoen gaat door en het natuurbeleid gaat bijna volledig naar de provincies. Die moeten het ook nog doen met veel minder geld dan ze zelf nodig denken te hebben.
Toegeven moest Bleker ook, op onderdelen. De einddatum is drie jaar verschoven, naar 2021. De bewindsman hield eerst strak vast aan de eerdere einddatum 2018. Ook lijkt er ruimte voor provincie Flevoland om het Oostvaarderswold alsnog aan te leggen. En Bleker blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele boetes vanuit Brussel als Nederland niet aan eisen voor bijvoorbeeld Natura 2000 voldoet.

Conflicten over geld ingebouwd

Er ligt nu wel een akkoord, maar dat is nog lang geen einde van de discussie over het natuurbeleid. In de eerste plaats moeten de Tweede Kamer en de 12 Provinciale Staten er nog mee instemmen. Ook is er nog een flink aantal open eindjes. Daarbij gaat het vooral om geld. In het budget voor aanleg, inrichting en beheer van de EHS (het ILG-budget) zit volgens het persbericht bij het akkoord nog zo’n €1,5 miljard (na bezuiniging). In februari meldde Bleker nog een tekort op basis van door de provincies aangegane verplichtingen van €1,5 miljard. Dat is nogal een verschil. Deels misschien te verklaren doordat minder grond aangekocht en ingericht moet worden, maar dan nog. De provincies gaven eerder aan dat het beheer van de EHS minimaal €300 miljoen per jaar kost. Ze krijgen van Bleker €100 miljoen. Dat wordt bijpassen voor de provincies, die dat voor een deel wel willen, maar dan nog.
Er moet nog circa 17.000 hectare worden aangekocht en 40.000 hectare ingericht om tot 600.000 hectare EHS te komen. Deels te financieren uit het resterende ILG-budget, deels uit de verkoop van grond die eerder al is aangekocht voor EHS-doelen, maar nu buiten de herijkte EHS vallen. En wat te denken van grond die, vaak om niet, is overgedragen aan organisaties als Natuurmonumenten en de provinciale landschappen? Wordt die straks ook weer verkocht en gebruikt voor andere doelen? Natuurmonumenten heeft al aangegeven daaraan absoluut niet te willen meewerken.

Zekerheid hard nodig

In het akkoord staat ook dat in 2012 de omvang van de nieuwe EHS duidelijk moet zijn. Daar werken de provincies nu koortsachtig aan. Dan weet iedereen in principe waar hij aan toe is en kan ook de planologische status van gronden aangepast worden. Dat kan betekenen dat veebedrijven voor een vergunning niet meer te maken hebben met de beperking van EHS-gebieden.
Nog verre van zeker is de status van het Oostvaarderswold in Flevoland. Het Rijk wil daar niets voor betalen, maar Flevoland wil ermee doorgaan en is op zoek naar financiers. Het is de grote vraag of andere provincies willen meebetalen.
Ook nog onvoorspelbaar zijn de financiële gevolgen voor zaken als kavelruil en agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Dat zijn zaken waarbij boeren het rechtstreeks merken als er minder budget voor is. Des te belangrijker in gebieden waar grond op de markt komt die niet meer voor natuur nodig is en dat nu ook nog niet is. Allemaal zaken die LTO Nederland ook zorgen baren.
Voor nu is er wel een akkoord tussen rijk en provincies, dat heeft al bijna een jaar geduurd. Hopelijk gaat het nog hard noodzakelijke vervolg een stuk sneller. Gezien de financiële valkuilen wordt dat nog een flinke uitdaging.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Intense

  Bleker het is een schande het = een druppel op een gloeiende plaat!

 • no-profile-image

  Realist

  Bleker doet goed zijn best! Maar als je leest dat de Rabobank waarschuwt voor een voedsel te kort over enkele jaren, moet er dan in Nederland nog meer natuur bij. Ook het ontpolderen is krankjorum, meer dan 70% op aarde is water.Moet dat nog meer in zulk klein landje? Wat een verantwoordelijkheid!!! Betaal het voedsel uit eigen land zodat de producenten er een goed boterham aan hebben. Dit is de beste verzekering die je kunt hebben. Dit is beter dan het voedsel voor de monden van ondevoede mensen, voor een beetje weg te kopen! Dit over solidariteit gesproken.

 • no-profile-image

  Ananta

  Van onze mededieren eten worden we zwaar ziek, de natuur inluis!

Of registreer je om te kunnen reageren.