Home

Achtergrond 6 reacties

Aan de slag of dierrechten

De bal voor het oplossen van het mestprobleem ligt bij het bedrijfsleven zelf. In korte tijd moet het een probleem oplossen dat al meer dan 20 jaar duurt.

Eigen verantwoordelijkheid voor veehouders met een mestoverschot. Ze moeten zelf zorgen voor verantwoorde afzet van een mestoverschot, ongeacht welke diersoort het betreft. Als dat lukt is het einde dierrechten in 2015. Dat is de kern van de mestvisie die de staatssecretarissen Bleker van ELI en Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag presenteerden.

Geen verrassing

In grote lijn zijn de voorstellen van de regering geen verrassing meer. Het sluit eigenlijk naadloos aan bij de eerdere voorstellen van LTO en NVV en ze worden door deze partijen ondersteund. Niet voor niets zaten ze bij Bleker aan tafel bij de presentatie, na een laatste overleg de avond ervoor. Ook grote overeenstemming met het zogenoemde 10 puntenplan van CDA, VVD en PVV. Dat betekent in ieder geval een kamermeerderheid voor de visie van Bleker en Atsma.

Drie sporen in nieuw mestbeleid

De voorgestelde aanpak telt drie sporen:
1. Elke veehouder waarvan de dieren meer mest produceren dan op de eigen grond plaatsbaar is moet een deel van zijn overschotmest aanbieden aan een gecertificeerde mestverwerker. Dit moet geregeld zijn voor 31 december van het jaar voorafgaand aan de productie. Hoeveel mest verwerkt moet worden zal afhankelijk zijn van de regio en mestsoort en geleidelijk worden ingevoerd. Deze verplichting is niet van toepassing voor bedrijven die hun volledige (!) mestoverschot exporteren. De gegarandeerde afzet van de rest van het overschot moet verantwoord worden voor 15 mei van het lopende jaar;
2. Via het voerspoor moet de fosfaatproductie duidelijk dalen. Verplicht voor varkenshouders via een verordening van het productschap diervoerders. Voor melkveehouders in eerste instantie vrijwillig, maar de doelstelling van 10 procent reductie zal in 2012 aantoonbaar moeten zijn. Lukt dat niet dan kondigen beide bewindslieden aan zelf maatregelen te moeten nemen;
3. Producten uit dierlijke mest moet gebruikt kunnen worden als kunstmestvervanger, een belangrijke route om de markt voor dierlijke mest te ontlasten. Daar gaan de bewindslieden zich in Brussel sterk voor maken.

Nitraatrichtlijn nog leidend

Voor de korte termijn is het huidige actieprogramma Nitraatrichtlijn leidend, dat loopt nog tot en met 2013. Dat actieprogramma vormt de basis voor het mestbeleid in Nederland dat uiteindelijk bepaalt hoeveel mest een boer kan gebruiken op eigen grond. Het is dan ook maar de vraag of er voor het gebruik van mineralen uit dierlijke mest als kunstmest op korte termijn veel mogelijk is.
Voor het volgende actieprogramma ligt dat zeker anders, dat gaat lopen van 2014 tot en met 2017. Daarvoor wordt ingezet op onder meer stabiele gebruiksnormen, dus geen verdere verlaging als dat mogelijk blijkt en meer verschillende normen. In ieder geval wordt ook ingezet op een nieuwe derogatie met mogelijkheid voor gebruik van bewerkte hokdierenmest en een ander bouwplan dan het huidige met minimaal 70 procent grasland. Innovatie en het bevorderen ervan heeft daarbij een belangrijke rol om de doelstellingen te halen op het gebied van nitraat, fosfaat en ammoniak. Niet alleen via het topgebiedenbeleid, maar ook via het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Nog veel te doen

Duidelijk is dat de overheid zich richt op de randvoorwaarden en ondersteuning. De belangrijkste rol heeft het bedrijfsleven zelf. In korte tijd moet een probleem worden opgelost dat al meer dan 20 jaar duurt. Het zal ook moeten lukken, het huidige systeem van mestafzet en productierechten kost ook handen vol geld. Lukt het niet dan staat er nog steeds de stok achter de deur van voortzetting van een dierrechten-systeem vanaf 2015. En dan niet alleen voor varkens en kippen, maar voor vrijwel alle diersoorten inclusief rundvee. Daarmee ligt de bal nu echt bij alle veehouders met een mestoverschot. Hoe ze die precies moeten spelen zal hopelijk in de komende maanden duidelijk worden.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boereke

  Je kunt dus geen deel van je mest hygienisren voor duitsland?

 • no-profile-image

  V/d Broek

  Dat gaat niet lukken Anthony

 • no-profile-image

  jan

  <>

 • no-profile-image

  Dennis

  Dan zullen de prijzen van de mestrechten wel eens flink kunnen keldereren. Wie durst daar nu nog in te investeren?

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Gewoon de rechten houden zoals ze nu zijn maar daar ook nog koeienrechten bovenop daar gaat de komende jaren als het melkquatum eraf gaat de uitbreiding komen kijk maar eens naar de stallen welke nu gebouwd worden met een overschot aan plaatsen

 • no-profile-image

  Opa

  Mooi is dat weer! Al die jaren flink geinvesteerd in rechten. Voor veel bijna-stoppers met mij toch een soort pensioen en dan is dat dadelijk geen stuiver meer waard. Lang leve de overheid die alle bedrijf uit nederland weg wil

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.