Home

Achtergrond

ABN Amro: 90 procent van de bedrijven kan door

Bedrijven kloppen weer bij de bank aan voor oogstkrediet. ABN Amro ziet de toekomst niet zo negatief tegemoet, aldus sectormanager Plantaardige Sectoren Bernd Feenstra. Hij denkt dat zeker 90 procent van ABN’s klanten door kan. Verbetering van de afzetstructuur is niettemin noodzakelijk, aldus Feenstra. De bank zelf financiert vooral op basis van het track-record van bedrijven tussen 2006 en 2010.

De Ehec-crisis hakt er bij bedrijven flink in. Hoe groot is jullie positie in de tuinbouw en hoeveel bedrijven in jullie portefeuille staan er slecht voor?
”ABN Amro financiert circa 11 procent van de bedrijven en is goed voor 15 tot 20 procent van het uitgezette kapitaal in de tuinbouw. Bijna al onze klanten ondervinden negatieve financiële gevolgen van de Ehec-crisis, maar meer dan 90 procent van de bedrijven kan door.”

Hoe gaat de bank om met bedrijven die het echt niet redden?
”Dan praat je in ons geval over een paar bedrijven. De bank treedt dan in overleg met ondernemers over de beste oplossing. In dergelijke gevallen zullen we in ieder geval geen doorstart financieren met hetzelfde management door een deel van de financiering te kwijten. Dat verstoort de marktwerking.”

Een overbruggingslening van 2 procent zoals Rabobank heeft bekendgemaakt is voor ABN Amro geen optie?
“Nee, zo’n lening is selectief en verstoort de marktwerking. Bedrijven die ontstane liquiditeitstekorten binnen bestaande faciliteiten kunnen opvangen betalen een hogere rente. Vanwege overmacht zijn we direct na de Ehec-crisis wel soepel omgegaan met liquiditeitstekorten. In het geval dat een overbruggingslening noodzakelijk was hebben we dat gedaan tegen een marktconforme rente.”

Is de crisis voor ABN Amro reden de voorwaarden voor oogstfinanciering aan te scherpen?
”Nee. De afgelopen jaren is ons kredietbeleid voor de tuinbouw wel strenger geworden. ABN Amro stelt vooral strengere eisen aan de managementinformatie. En bij investeringen vragen we een onderbouwing van het verwachte rendement, een afzetplan en een energieplan. Gezien het incidentele karakter van de Ehec-crisis ziet de bank geen reden het kredietbeleid verder aan te scherpen. De sector heeft nu behoefte aan rust en vertrouwen. Daarom verstrekt ABN Amro een oogstkrediet aan alle relaties met een liquiditeitskostprijs die structureel lager is dan de meerjarige opbrengstprijs.”

Al jaren wordt in de tuinbouw gezocht naar structuurversterking. Hoe staat de ABN Amro in deze discussie?
”De ervaring leert ons dat na een voedselcrisis vrij snel sprake is van vraagherstel. Ik denk dat de vertrouwenscrisis bij consumenten door de Ehec-uitbraak langzaam wegebt. Volgend seizoen zou het effect niet meer zichtbaar moeten zijn. Het is volgens mij wel van belang dat juist nu wordt doorgepakt. ABN Amro is dan ook blij met alle initiatieven die leiden tot verbetering van de afzetstructuur. Wij zijn ook benaderd deel te nemen aan gesprekken hierover.”

De initiatiefgroep zegt in de plannen realistisch te willen zijn, ook wat betreft de GMO-posities van bedrijven. Wat vind je daarvan?
”Al enige tijd zeg ik dat GMO subsidies veel beter gebruikt kunnen worden voor het creëren van een onderscheidend Nederlands kwaliteitsproduct in plaats van verlaging van de kostprijs. Een sorteerder mede gefinancierd met GMO-geld draagt bijvoorbeeld niet bij aan het onderscheidend vermogen. Het is geen voorwaarde voor structuurverbetering, maar ik zou het wel toejuichen wanneer afspraken worden gemaakt over een andere inzet van GMO-geld.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.