Home

Achtergrond

Vrijheid van een eigen onderneming

Het gevoel van vrijheid. Dat is het eerste argument dat Ilse van den Meijdenberg noemt om later eventueel het melkveebedrijf van haar ouders over te nemen.

Samen met haar ouders is ze eigenaar van vof De Schuttebocht in het Zeeuwse Zaamslag. Het gaat om een gemengd bedrijf met een akkerbouw- en melkveetak. Haar hart ligt duidelijk bij de 150 melkkoeien. "Ik vind het mooi om met beesten om te gaan. Zorgen voor gezonde koeien met een goede productie."

Naast haar werk op de boerderij is Van den Meijdenberg sinds kort bestuurslid van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt. De bedoeling is dat ze, na haar officiële benoeming, de portefeuille veehouderij voor haar rekening neemt. Hoewel de beslissing nog niet is gemaakt, is Van den Meijdenberg de enige potentiële bedrijfsopvolger. Ze is net afgestuurd aan de HAS in Den Bosch en werkt parttime op het eigen bedrijf. "Vooral in drukke tijden ben ik meer op het eigen bedrijf te vinden." Hoewel er genoeg te doen is op de boerderij in Zaamslag, vindt ze het belangrijk om ervaring buiten de deur op te doen.

Zowel vader als moeder werken nu op het bedrijf mee. "Als ik het bedrijf wil overnemen, moet ik gaan werken met vreemd personeel. De vrijheid van een eigen onderneming trekt me aan, maar niet ten koste van alles. Ik wil ook tijd overhouden voor een sociaal leven."

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.