Home

Achtergrond

Terughoudendheid bollensector op te heffen met communicatie

Bloembollenproducenten moeten meer aansluiting zoeken bij de handel om hun product beter aan de man te brengen. Dat is de conclusie uit een rondgang in de bollensector. Momenteel is de keten terughoudend in aankopen door de economische situatie en de prijsval van vorig seizoen.

Door de economische ontwikkelingen nu en tegenvallende afzet vorig jaar stelt de bloembollenketen zich afwachtend op in de aankoop van bloembollen en bolbloemen. Hoe reageert de consument op de onzekere economische situatie, investeert hij nog in bollen en bloemen?  Met de prijsval van vorig jaar vers in het geheugen, kopen retailers en bloemenbroeiers kort in.

Dit levert problemen op voor de kweker. Ten eerste zit hij met het voorraadrisico, door dat de handel steeds later inkoopt. Ten tweede is het soms lastig om bepaalde producten kwijt te raken.
Marcel Noppen van Hobaho zegt: ”Er wordt 10 procent te veel tulpenbollen geteeld in Nederland en ze raken, ondanks de 20 procent lagere opbrengst dit seizoen, niet op. Broeiers hebben de schrik in de benen van vorig jaar, dus broeien ze minder. Vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd.”

Henk Westerhof van Anthos vindt: ”Het is een curieuze situatie; de handel doet z’n ding. Die bedrijven zijn flexibel, terwijl het voor de producent heel spannend is. Jammer. Daar heeft niemand iets aan. Maar: een paar grote orders en alles ziet er anders uit.”

Anthos focust zich sterk op promotie. Daar profiteert de productie ook van mee. Sjaak Langeslag van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) sluit daarbij aan: ”Teelt en handel moeten meer en vroeger in het seizoen met elkaar om tafel om productie en afzet op elkaar af te stemmen.”

Bollenkwekers kunnen niet zomaar schakelen van de ene cultivar op de andere, terwijl dat wel de grillen van de afzet zijn. Het ene jaar is rood hip, het andere jaar geel. Het opbouwen van een soort duurt echter vijf tot tien jaar. ”Voor elke soort is ergens op de wereld wel een markt”, weet Langeslag. ”Wat in Nederland niet loopt, wil misschien in Duitsland wel. Die afzetmarkten moeten gezamenlijk in kaart worden gebracht. Dat kan de keten makkelijker schuiven.” Voor de KAVB is promotie, broodnodig in de bollenwereld, een onzeker factor. De lijnen voor dit jaar zijn uitgestippeld, maar wat brengt de toekomst nu de politiek discussieert over betalen van promotie-activiteiten uit gelden van het Productschap Tuinbouw. ”Er ligt nog een markt te winnen, want nog lang niet overal staan bloemen. Hopelijk ziet de politiek ook het belang van collectieve promotie.”

Anthos gaat promotie zelf regelen via de stichting afzetbevordering bloembollenhandel, die in deze periode wordt opgericht. ”De KAVB mag bij ons aanhaken”, zegt Westerhof. ”Maar voor de teelt is het lastig om privaatrechtelijk geld te innen. Dat zijn zoveel verschillende bedrijven.”

Of registreer je om te kunnen reageren.