Home

Achtergrond 13 reacties

Glyfosaat onder vuur

Glyfosaat kan nateelten schaden. Het middel verdient diepgaand onderzoek.

Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat lijkt minder veilig voor nateelten dan gedacht. Ontkiemende volggewassen kunnen beschadigd worden door voorafgaande onkruidbespuitingen. Dat blijkt uit onderzoek op de universiteit van Hohenheim in Duitsland. Daar is gevonden dat kiemende wintertarwe in geval van direct- en mulchzaai schade ondervindt van glyfosaat dat vrijkomt uit verterende onkruidwortels.

De vondst is opmerkelijk. Glyfosaat, groot gemaakt door Monsanto als Roundup, staat in landbouwkundige kring te boek als zeer bruikbaar en uiterst veilig. Het mag volgens voorschrift tot enkele dagen voor opkomst van allerlei gewassen worden gespoten. In geval van graslandvernieuwing (kweekbestrijding) mag zelfs in een doodgespoten zode worden doorgezaaid. Het is niet voor niets ’s werelds meest gebruikte herbicide. Het is effectief en relatief goedkoop, en scoort qua milieubelasting veel beter dan andere herbiciden. Glyfosaat dat niet door planten wordt opgenomen en op de bodem belandt, bindt zich aan bodemmineralen of wordt direct afgebroken door het bodemleven.

Maar nu komt uit rottende wortelpuntjes ook nog werkzaam glyfosaat vrij, en dat tast kiemend zaad aan. Voor de goede orde zij wel vermeld dat glyfosaat nu niet meteen van zijn voetstuk valt. Het gaat in Hohenheim om slecht bufferende gronden. Nederlandse graanboeren en veehouders hoeven zich niet meteen zorgen te maken over de inzetbaarheid van glyfosaat.

Niettemin, misschien doodt vrijkomend glyfosaat kiempjes niet meteen, maar geeft het indirecte schade. Wellicht verzwakt het kiempjes zodanig dat ze gevoeliger worden voor virussen, schimmels en bacteriën. In dat geval kan een langere wachttijd misschien op meer gronden leiden tot een betere start van graan- en grasgewassen. De zaak vraagt erom tot op de bodem te worden uitgezocht. Glyfosaat is er belangrijk genoeg voor. Monsanto mag dit signaal niet negeren.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Leo.Het verbaasd mij niet er waren jaren geleden al aardappeltelers in Nedeland die na het spuiten van perceelsranden met Glyfosaat groei storingen in de kantrijen ontdekten. Hier is nooit enige ruchtbaarheid aan gegeven. Blijkt meetsal voor te komen in droge perioden als vrijkomend vocht uit stervende wortels rechtstreeks wordt opgenomen.
  Dat Glyfossat het meest veilige hericide is, zal door veel ondezoekers worden bestreden, alleen de belangen van RR gewassen zijn zo groot voor de economie dat we ook als overheden zolang mogelijk deze uitkomsten verdoezelen. Monsanto heeft door de jaren heen al vaker negatieve uitkomsten van RoundUp genegeerd ja zelfs verduisterd.

 • no-profile-image

  piet flevo

  Dit wist ik al zeker 20 jaar bij roundup bespuiting voor inzaai van stamslabonen kwamen de bonen nooit op of vielen weg in de plekken waar bv kleefkruid in grote plekken bij elkaar stond dus het onkruid nooit te groot laten worden bij vooraf bespuitingen snap niet dat dit nieuws is

 • no-profile-image

  natuurboer

  Dit wist ik ook al 20 jaar. Zelfs de adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen weten dit allang. Bij gebruik van glyfosaat is er grote kans dat er schade in de volgteelt optreed. Glyfosaat blijf actief zolang plantmateriaal dat met glyfosaat behandeld is nog niet volledig vergaan is. En dat roept vraagtekens op bij de toegestane toepassing van glyfosaat in bijvoorbeeld afgerijpte granen of erwten en voor, tijdens en na de oogst van asperges. Ook dan bestaat de kans dat residu van glyfosaat op geoogst graan, erwten en asperges in het consumentencircuit terecht komt. Glyfosaat mag weer niet gebruikt worden in afgerijpte granen met zaaizaad als eindbestemming. (Kiemkrachtreductie) En zoiets geeft toch ook al aan dat na toepassing er residu van glyfosaat achterblijft op de nog te oogsten graankorrels. En residu bij RR gewassen dan hetzelfde verhaal als bij de toepassing van glyfosaat in afgerijpte granen. Er bestaan ook sterke vermoedens, en sommigen zeggen het te kunnen bewijzen, dat glyfosaat vruchtbaarheidsproblemen bij mens en dier kan veroorzaken. Evenals embryo aantastingen. In Zuid Amerika is in de gebieden waar veelvuldig
  RRgewassen worden geteeld ook een verhoogd aantal miskramen bij mens en dier geconstateerd. De nawerking van residu van glyfosaat schijnt hier har sporen achter te laten. Glyfosaat lijkt dus niet zo onschuldig zoals in het algemeen beweerd wordt. Boerenpraktijk heeft mij allang geleerd om zorgvuldig met glyfosaat om te gaan. Er mag van mij, naast de schade in volgteelten, ook best een universitair diepgaand onderzoek komen naar meerdere bijeffecten van glyfosaat.

 • no-profile-image

  Han

  Piet, Flevo. Jij begrijpt niet dat dit nieuws is. Ik wel jouw ervaring en de negatieve ervaringen van anderen ook van onderzoekers wordt >dood gezwegen<. Zowel Monsanto en collega s als de politiek hebben behoefte aan Glyosaat en RR gewassen om op deze wijze het terug dringen van het aantal herbicides mogelijk te maken (zo lang het duurt) en zo de burger te doen geloven dat er grote vooruitgang is geboekt met het terug dringen van de milieu vervuiling. Klokenluides binnen de Monsanto gelederen zijn nooit voor volwaardig aangezien door de wetenschap en dus Nooit onafhankelijk onderzoek in al die 40 jaar dat Glyfosaat bestaat.

 • no-profile-image

  ben

  Je moet maar Klokenluides als personeel hebben!

 • no-profile-image

  Han

  Ben Klokkenluiders zijn altijd prsoneel. Maar als integer onderzoeker en daar gaat het in dit geval over, kun je toch niet leidzaam toezien, dat alle negatieve uitkomsten in de versnipperaar verdwijnen. Terwijl je weet, dat deze uitkomsten gevaar aantonen voor volksgezondheid, milieu.

 • no-profile-image

  pietflevo

  Glyfosaat mag van mij gewoon in de handel blijven met etiket aanpassing over de nateeltgevaren volksgezondheids risico is nooit aangetoond in principe zijn alle stoffen giftig in een bepaalde hvh.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Pietflevo, moeten we met het gebruik van glyfosaat dan net zolang doorgaan totdat het gezondheidsrisico wel aantoonbaar wordt? Medicijnen zijn in wezen ook gifstoffen. Alleen bij gebruik van vrijwel alle medicijnen vallen er bijwerkingen in de bijsluiter te lezen. Glyfosaat is in de landbouw echter een "medicijn" zonder dat er een bijsluiter is waarin bijwerkingen worden vermeld. Op internet zijn legio websites te vinden die gewag maken van de bijwerkingen van glyfosaat.

 • no-profile-image

  doordenker

  Hier in het noorden van de V.S.is dit jaar de mais pas begin juni gezaaid.Bij direkt inzaai met groot onkruid waren er ook problemen met de begin groei.Na het zaaien is het onkruid met glyfosaat behandeld,maar doordat de mais in de sterk ontwikkelde onkruidwortels gezaaid is kreeg de mais al direkt groeiachterstand door een tekort aan water Later na een goede regenbui is deze mais normaal doorgegroeid.Het is zelfs heel goede mais geworden .Bij dieper gezaaide mais was het probleem veel minder.

 • no-profile-image

  Miep Bos

  Er zijn wel degelijk uitgebreide onderzoeken naar glyfosaat.
  Wetenschappers waarschuwen voor ernstige gevolgen van wijdverbreide toepassing glyfosaat
  De wetenschapper Don Huber, die onlangs met pensioen ging bij de Purdue Universiteit, vertelt dat uit zijn onderzoek blijkt dat het wijdverbreide gebruik van glyfosaat negatieve effecten heeft op de bodem, de planten, gezondheid van dieren en de gezondheid van mensen. Hij vond een stelselmatige toename van een bepaalde schimmel op tarwe waarop glyfosaat was gebruikt. Glyfosaat blijkt ook te leiden tot minder mangaan, wat essentieel is voor de afweer van de plant tegen ziekten en milieu-stress. Huber : "glyfosaat kan voedingsstoffen zoals mangaan, koper, kalium, ijzer, magnesium, kalk en zink in planten vastleggen zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Glyfosaat doodt onkruid door essentiële nutriënten voor de afweer van planten te binden. Glyfosaat doodt onkruiden niet direct maar blokkeert hun afweer zodat pathogenen in de bodem in actie kunnen komen en de onkruiden doden. Glyfosaat verzwakt de plant dusdanig dat het vatbaar wordt voor schadelijke bodemschimmels."
  Zie verder de website van de European GMO-free Citizens.

 • no-profile-image

  Han

  Doordenker praat je over normale mais of Round Up resistente mais? Was de groei achterstand een gevolg van water gebrek of was het groeiremming door Glyfosaat invloed? De onderzoeke waar Miep Bos over speekt ken ik ook en maken mij zeer huiverig voor Glyfosaat gebruik en zeker de teelt van RR gewassen zal op termijn blijken te leiden tot onverantwoorde veranderingen in het bodemleven en de opname van metalen in de plant wegens de genoemde zgn. sjelering van metalen onder invloed van glyfosaat of zijn residu. Als we in Nedeland deze reeds ontdekte verschijnselen gaan her onderzoeken (wij vinden gaag het wiel weer uit) kan het wel eens te laat zijn en is het bodemleven terziele en zijn de metalen voor de planten onbereikbaar en daarmee ook voor mens en dier. @ Piet Flevo heb je nooit gehoord van selectief winkelen bij onderzoeks resultaten m.a.w. de uitslagen die je niet passen worden verdoezeld en dit is door Monsanto op grote schaal gedaan.

 • no-profile-image

  doordenker

  Han het is Glyfosaat resistente mais zoals hier bijna 100% het geval is.De mais die tussen de onkruidwortels gezaaid is had smalle blaadjes,de verschijnselen van droogte ondanks dat het onkruid direkt na het zaaien doodgespoten was.De pasgekiemde maisplanten zaten met hun wortels in de uitgedroogde bovenste grondlaag in de vele onkruidwortels,en konden daardoor de aansluiting met de natte ondergrond niet vinden.Pas na een flinke regenbui konden de maiswotels de natte ondergrond in,de maisplanten groeiden daarna zonder problemen verder.Volgens mij is het probleem de kieming van de mais in het dichte wortelgestel van de onkruiden waar al na enkele dagen droog weer een watertekort ontstaat.En niet de gifwerking van de Glyfosaat,wand na de regenbui was de groeiachterstand snel weggewerkt Waar geen onkruid stond op het zelfde perceel en ook gespoten was met Glyfosaat groeide de mais direkt door.

 • no-profile-image

  Han

  Doordenker dan had de Glyfosaat ook geen enkel verband met de slechte groei dat wilde ik weten. Wij in Europa praten nog steeds over niet RR gewassen en Glyfosaat voor opkomst gespoten. Ik kan je aanraden om eens te gaan surfen op het net en te zoeken naar informatie over de toelating van de eerste RR gewassen in USA, misschien dat je dat een beetje minder enthousiast achter Monsanto aan loopt. Dit is een pracht staaltje van vriendjes politiek.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.