Home

Achtergrond 13 reacties

‘Geen landbouwgewassen in de vergister’

Het is zonde om landbouwgewassen te vergisten. Zeker in tijden van wereldwijde voedselschaarste. Het zou daarom verboden moeten worden. Dat zegt Ria Broeze-Van der Kol, wethouder en loco-burgemeester van Wierden

Ze heeft een brief geschreven aan leden van de Tweede Kamer om een verbod op de vergisting van landbouwgewassen in de subsidieregels voor duurzame energie op te nemen. In haar gemeente ligt een voorstel om zo’n verbod in de vergunningvoorschriften op te nemen. Tegelijk pleit ze voor toelating van bermgras om de vergister.

Vanwaar deze oproep?
“Voor een beetje vergister heb je zo 50 hectare mais nodig. Die hectares zijn dus niet meer beschikbaar voor de voedselproductie. Biogas is prima, maar alleen van producten die er toch al zijn, en niet van landbouwgewassen die daarvoor speciaal geteeld worden.”

U richt zich nu tot de Tweede Kamer, doet u er zelf ook iets mee in uw gemeente?
“Jazeker. In onze gemeente zijn nog geen vergisters. Er is wel een plan voor één installatie. Wij willen geen vergunning geven als landbouwgewassen speciaal worden verbouwd voor deze vergister. Dat staat in onze energienota die in september wordt behandeld in de gemeenteraad.”

Kan de gemeente wel zoiets eisen?
“Ja natuurlijk. Wij stellen die eis, en als iemand het daar niet mee eens is, moet ie het maar via de rechter aanvechten.”

Wat mag dan wel in die vergister en wat niet?
“Geen gewassen die er speciaal voor geteeld worden. Geen mais, geen granen, geen gras. Daar zitten allemaal nadelen aan. Jarenlange maisteelt is niet goed voor de grond, en de prijzen worden opgedreven door de maisvergisters.”

Dat wordt vaker gezegd, maar vaak ontbreekt de onderbouwing. Heeft u die wel?
“Nee, ik heb er geen cijfers over, maar dat hoeft ook niet. Je kunt zelf wel bedenken dat het zo gaat. Het is logisch: als iemand mais wil voor de vergister, gaat hij geld bieden, dat iemand zonder vergister niet heeft.”

En als het gaat om restanten van landbouwgewassen, overschotten, onverkoopbare resten?
“Dat moet dan apart bekeken worden. Maar als je geen regels stelt, gaat het van kwaad tot erger.”

U pleit tegelijk vóór toelating van bermgras in de vergister, net als natuurgras. Is dat niet tegenstrijdig met een verbod op vergisting van landbouwgewassen?
“Nee. Berm- en natuurgras worden niet voor de vergister verbouwd. Dat is het verschil. Het is een principekwestie.”

Is bermgras milieutechnisch wel veilig genoeg?
“Ja. Vroeger was het onveilig omdat er nog lood in de benzine zat. Dat is niet meer zo. Het probleem is nu het zwerfafval, maar ik begrijp van een fabrikant van biogasinstallaties dat ze dat er makkelijk uit kunnen halen. Het zou ons als gemeente bovendien van een probleem afhelpen, want bermgras moet nu apart afgevoerd worden en dat is duur.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Geen Landbouwgewassen vergisten.
  Wat een kortzichtige redenering, met alle gemak wordt landbouwgrond onttrokken voor stedelijk uitloopgebied bijv. (park lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen) om burgers in te laten recreeren (Spelen) ik heb nog nooit een bestuurder gehoord die zich dan druk maakt over de wereld voedselvoorziening of het feit dat er dan minder mais geproduceerd kan worden waardoor het voor de gebruiker wel eens duurder kan worden.
  Met als klap op de vuurpijl, als het eigen straatje schoonvegen minder kost is dat van harte welkom (Bermgras voor lagere kosten afzetten)
  Laat de markt maar bepalen of inzet van landbouwgewassen gewenst c.q. mogelijk is.

 • no-profile-image

  Geen Landbouwgewassen vergisten.
  Wat een kortzichtige redenering, met alle gemak wordt landbouwgrond onttrokken voor stedelijk uitloopgebied bijv. (park lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen) om burgers in te laten recreeren (Spelen) ik heb nog nooit een bestuurder gehoord die zich dan druk maakt over de wereld voedselvoorziening of het feit dat er dan minder mais geproduceerd kan worden waardoor het voor de gebruiker wel eens duurder kan worden.
  Met als klap op de vuurpijl, als het eigen straatje schoonvegen minder kost is dat van harte welkom (Bermgras voor lagere kosten afzetten)
  Laat de markt maar bepalen of inzet van landbouwgewassen gewenst c.q. mogelijk is.

 • no-profile-image

  Juist! Jan.W. Daarom geen ontpoldering,maar INPOLDERING!
  J.P.van Hooven schreef het ook al.
  Honger heeft een andere oorzaak,en die is politiek,kijk maar naar Zimbabwe.

 • no-profile-image

  Hans van de Riet

  mevrouw Broeze heeft helemaal gelijk, mais stop je eerst in een koe, om er melk of vlees van te maken, en wat er dan weer uit de koe komt stop je in de vergister om het gas eruit te halen en wat er dan overblijft breng je op het land.
  In de vergister stop je afval om het gas eruit te halen en daar hoort bermafval ook bij, is gewoon een kwestie van recycling. Mais telen om er ethanol van te maken is net zo crimineel, het is domweg etisch niet verantwoord om voedsel te gebruiken en daar je auto op laten lopen, vooral als je weet dat ze in Brazilië van een ha suikerriet 8 maal meer ethanol halen dan in de VS van 1 ha mais.

 • no-profile-image

  Hans van de Riet. Het vergisten van mest betekent, dat het residu dat over het land gaat minder organische stof bevat dan de mest, die nu op het land komt. Komen we met deze werkwijze niet op het punt van een nog snellere daling van het org. stof in de bodem en daalt daarmee niet de bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur?

 • no-profile-image

  Hans van de Riet

  Han, in de meeste landen met grootschalige akkerbouw wordt de bodemvruchtbaarheid en bodem structuur vooral op peil gehouden door gewasrotatie en de toepassing van het "no-tilling" systeem. Echter in NL loopt men tegen dit probleem aan vooral vanwege het enzijdige gebruik van het maisland. Daar zal het gebruik van een vergister het veschil niet maken.

 • no-profile-image

  Hans van de Riet.Waarom maken bestuurders zich hier druk over, waar het mij om gaat dat in ons land landbouwgrond wordt ontrokken tbv natuur om burgers in te laten recreeren.
  dat is in mijn ogen dan ook Crimineel hier vind dan geen voedselproduktie plaats.
  Daarnaast kun je uit een Ha Mais in nederland net zo veel energie halen als in Brazilie alleen is het dan geen ethanol.

 • no-profile-image

  Hans van de Riet

  Brazilië is 250 maal groter dan NL met slechts 11 maal meer inwoners. Vandaar dat de bewoners van NL een andere waarde geven aan grond dan de Brazilianen. Daarom maken NL bestuurders zich zo druk over een stukje grond voor recreatie, terwijl Braziliaanse bestuurders er geen moeite mee hebben om vanwege een politiek spelletje, de regels voor het ontbossen te versoepelen. Maar om nou dure NL grond te gaan gebruiken om een beetje gas te gaan produceren, terwijl op goedkope Braziliaanse grond 8 maal meer brandstof wordt geproduceerd, Tja, dan is het gebruik van de grond in NL voor recreatie m.i. een logischer alternatief.

 • no-profile-image

  Al dat gemaak van biogas en ethanol uit voedingsmiddelen is geld in een bodemloze put gooien Er is toch nooit genoeg van om aardolie te vervangen In amerika gaat er al 40% van de mais in ethanol en daarmee wordt nog maar10% van de benzine vervangen,en alleen voor personenwagens Het vrachtvervoer blijft op diesel rijden.Het is alleen een dure subsidiedruppel op een gloeiende plaat.Het is alleen een middel om de mais suiker en graanprijzen hoog te houden en nog verder te laten stijgen,als er geen regulering komt op de verdere uitbreiding van de biobrandstoffen uit voedingsmiddelen.

 • no-profile-image

  Ja,ja doordenker het geld blijft nu wel in het land zelf,en ze hebben dat o,zo hard nodig dus geven ze dit nooit op.
  En gelijk hebben ze,de hele wereldwijde boerenstand fleurt er van op.
  Amerika ga maar door!!

 • no-profile-image

  Wat kan een mens toch domme dingen roepen.Zij wil geen mais in de vergister omdat er voedsel moet worden geproduceerd ,daar ben ik het wel mee eens , maar waarom zegt ze niet dat alle gronden waar b.v. bloemen op worden geteeld verboden moet worden, op deze grond groeit toch ook geen voedsel en alle gronden die natuur worden b.v. Oostvaarderspolders wat de beste grond en duurste van
  nl is geen voedsel meer mag produceren .Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ze wil wel over voldoende stroom en benzine kunnen beschikken en met het vliegtuig op vakantie kunnen gaan . We leven in een andere tijd als 100 jaar terug en moeten ons daarin verplaatsen , daar hoort ook bij dat de fosiele grondstoffen niet onuitputtelijk zijn, en er gewassen moeten worden geteeld voor de energie behoefte ,daar hoort ook bij dat er mais in een vergister moet en of ethanol van word gemaakt en zoveel meer, van koolzaad word ook olie gemaakt. Volgens mij is zij een domme loco burgemeester.

 • no-profile-image

  Ik vertrouw er op dat de Gemeenteraad van Wierden bij de behandeling van de energienota ook het financieel-economisch aspect betrekt en niet enkel het principe van de Wethouder.Als de Raad al bevoegd is hier over een besluit te nemen , dan gaat zij wel heel erg op de stoel van de ondernemers zitten.Verzoek aan de redactie : wilt u na behandeling door de Raad berichten wat de Raad heeft besloten?

 • no-profile-image

  Jos B

  Goed initiatief om dit ter discussie te stellen, Het is een goede zaak dat er bio vergisters zijn zodat mest omgezet kan worden in energie. Om ze goed te laten functioneren zijn er aanvullende producten nodig. Om daar hoogwaardige voedingsproducten als maïs in te verwerken is maar zeer de vraag. Veel veehouders hebben het moeilijk omdat door schaarste op de grondstoffen markt de kostprijs erg hoog is. Moeten wij dit zomaar laten gebeuren als er andere mogelijkheden zijn. Bermmaaisel afvoeren kost de gemeente en overheid handen vol geld, deze kosten zouden kunnen vervallen. Maïs kost immers ook veel. BOER en BURGER kunnen door deze oplossing profijt hebben.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.