Home

Achtergrond

EU: meer of minder?

Enige tijd geleden heeft het Europese Parlement ingestemd met een voor de huidige tijd van bezuinigingen, vrij forse verhoging van het EU-budget. Die instemming is begrijpelijk: hoe meer geld er naar de EU gaat, des te groter is de macht van het Parlement.

Al heb ik bij het woord ’macht’ in dit verband een wat ongemakkelijk gevoel. Hoe machtig is een parlement dat kennelijk niet eens bij machte is om zijn eigen vergaderlocatie te bepalen en daarom elke maand heen en weer reist tussen Brussel en Straatsburg?

In plaats van te proberen steeds meer beleid naar de EU toe te trekken en Europese belastingen in te voeren, kan het Parlement zich naar mijn mening beter bezinnen op de vraag welke zaken beslist op EU-niveau geregeld moeten worden en welke taken de EU kan laten liggen of zelfs afstoten.

Die vraag moet ook gesteld worden voor het beleid voor landbouw en platteland. Bij het oorspronkelijke landbouwbeleid, dat grotendeels bestond uit markt- en prijsbeleid, was een aanpak op EU-niveau noodzakelijk omdat anders nooit een functionerende gemeenschappelijke markt tot stand kon komen. Voor het huidige beleid, dat vooral bestaat uit toeslagen, ligt het al wat anders. Die kunnen, binnen gemeenschappelijke randvoorwaarden, voor een deel best nationaal of regionaal worden uitgevoerd en betaald.

Dat geldt nog sterker voor het plattelandsbeleid. Waarom moet geld van de Nederlandse belastingbetaler eerst via Den Haag naar Brussel gaan, om, nadat allerlei instanties er flink wat van hebben afgeknabbeld, uiteindelijk gebruikt te worden voor de restauratie van een kerk in Appingedam of de aanleg van een schaatsbaan in Gramsbergen? Het is beide plaatsen gegund, maar zulke projecten kunnen beter en goedkoper betaald worden door gemeenten, provincies of desnoods de nationale overheid.

Dan zijn we meteen af van borden met teksten als Mede mogelijk gemaakt door de EU. Met zulke propaganda neem je de euroscepsis echt niet weg. Met een verstandig beleid, dat zich beperkt tot onderwerpen die echt op EU-niveau geregeld moeten worden, misschien wel.

Of registreer je om te kunnen reageren.