Home

Achtergrond

Deens antibioticabeleid levert al na half jaar daling op

Het nieuwe antibioticabeleid in Denemarken heeft in een half jaar (sinds juli 2010) al geleid tot een forse daling in het gebruik. Vooral de toediening aan gespeende biggen nam fors af (-22 procent).

Als het op antibioticaverbruik aankomt, kent het jaar 2010 in Denemarken twee gezichten. In het eerste halfjaar noteerde het Deense veterinaire instituut dat het verbruik nog een stijging vertoonde van 8 procent ten opzichte van 2009. In de tweede helft van het afgelopen jaar was er dankzij het nieuwe beleid sprake van een forse afname. Vooral de toediening van antibiotica bij gespeende biggen nam dramatisch af: 22 procent minder dan in het voorgaande jaar.

De vermindering is bijna geheel toe te schrijven aan de door het veehouderij zelf ingestelde verbod op het gebruik van cephasporines. Tegelijkertijd kregen de bedrijven met het hoogste verbruik per big een gele kaart toegestuurd.

Het verbruik van tetracyclines nam 5 procent per big af, hetgeen neerkomt om een vermindering van het verbruik met 100,5 ton.

In de rundveehouderij is het antibioticaverbruik in Denemarken sinds 2005 praktisch stabiel, al is er wel een verschuiving in de verschillende soorten antibiotica.

In de pluimveehouderij verminderde het verbruik met 18 procent tot 879 kilo in 2010. Bij het lage antibioticaverbruik in de pluimveehouderij hebben ziekte-uitbraken op een beperkt aantal bedrijven een groot effect op het totale verbruik, aldus de Deense onderzoekers.

In de veeskuikenhouderij werd een stijging van het verbruik geconstateerd. Een vaccinatiecampagne tegen Pasteurella multocida heeft in de kalkoenhouderij geleid tot een lager verbruik.

Of registreer je om te kunnen reageren.