Home

Achtergrond

Beheersing van PRRS wordt groot avontuur

De beheersing van PRRS is mogelijk, en leidt dan op termijn ook tot uitroeiing van de ziekte. Dat is de veelbelovende conclusie van de bureaustudie naar de mogelijkheden om de ziekte die ook bekend staat als abortus blauw aan te pakken. Het staat nu echter al vast dat daarvoor behoorlijke inspanningen noodzakelijk zijn.

Het wordt een groot avontuur om PRRS onder de knie te krijgen. Het is echter wel mogelijk. Dat wordt wel duidelijk uit de bureaustudie naar de mogelijkheden om PRRS beheersbaar te maken. Het rapport kwam gisteren beschikbaar.

De auteurs van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren brengen in het rapport allereerst in kaart hoe het virus wordt overgebracht, en zetten vervolgens op een rij hoe de verschillende overbrengingsfactoren aangepakt kunnen worden. Het rapport mondt vervolgens uit in een aanbeveling voor de aanpak van PRRS in de Nederlandse situatie.

PRRS kan een bedrijf binnenkomen via de aanvoer van besmette varkens, via veewagens en transportmiddelen, via de lucht, mensen, sperma en ingebrachte materialen, insecten, vogels en dergelijke en via de mest.

Er valt al veel te bereiken in de strijd tegen PRRS door bij de bouw en indeling van de varkensbedrijven te zorgen voor een maximale biosecurity en er voor te zorgen dat de contacten tussen verschillende diergroepen zo klein mogelijk zijn. Een multi-sitesysteem is op dit punt het meest optimaal. Hiermee wordt bedoeld een systeem waarbij de verschillende categorieën dieren op verschillende lokaties worden gehuisvest.

Ook voor transporten is het van belang dat de verschillende categorieën dieren apart worden vervoerd in gescheiden transportmiddelen. De auteurs bevelen aan om te gaan werken met speciale veewagens voor het vervoer naar de bedrijven die meedoen in het project. Het zelfde geldt voor de voerbulkwagens en de wagens van Rendac.

De moeilijkste factor en daarmee de factor die de varkensbedrijven het meest op kosten kan jagen is de factor lucht. Omdat het virus zich verspreidt door de lucht is het van belang dat alle bedrijven in een bepaald gebied meedoen aan het project. Dit kan de viruscirculatie beperken en daarmee de insleep via de lucht. Zeker in het begin van het project, en ook in een situatie dat niet iedereen in de buurt meedoet, is de installatie van luchtfilters op een bedrijf noodzakelijk. Ook de installatie van luchtsluizen en dubbele deuren bij de in en uitgangen is dan nodig.

De komende tijd gaat het PVV in Groningen, Friesland Drenthe Flevoland en de kop van Overijssel aan de slag om een veertigtal bedrijven te vinden die mee willen doen in een pilotproject. Het project gaat een jaar of vier duren.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.