Home

Achtergrond

Stop natuuraankoop geen effect grondprijs

Ondanks een zeer beperkt aantal transacties zijn de grondprijzen in juni vrijwel niet veranderd.

Dat concludeert voorzitter Arjan van der Waaij van de vakgroep agrarisch en landelijk vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Traditioneel wordt in de zomermaanden weinig gehandeld op de grondmarkt. Dat is ook nu het geval. Het aantal geregistreerde transacties is zeer beperkt. "We zien wel dat de transacties die worden gedaan op hetzelfde prijsniveau gebeuren als de maanden daarvoor", zegt Van der Waaij. Hij constateert dat er wel vraag blijft voor grond.

De agrarische grondprijzen zijn al geruime tijd vrij stabiel, hoewel een grote speler op de markt, Dienst Landelijk Gebied (DLG), veel minder actief is dan voorheen. Door de forse rem op natuurontwikkeling koopt DLG niet meer op grote schaal landbouwgrond. "Het is toch opvallend te noemen dat de grondprijzen min of meer stabiel blijven, ook nu er geen landbouwgrond meer aan de landbouw wordt onttrokken", zegt Van der Waaij.

Door de economische crisis zijn projectontwikkelaars al geruime tijd niet meer actief in het aankopen van landbouwgrond. Door de meer recente ontwikkelingen in natuurbeleid wordt ook voor de aanleg van natuur minder grond onttrokken aan de landbouw.

DLG had altijd als doel om gronden marktconform te kopen. Desondanks was met de komst van zo'n grote speler wel te verwachten dat de extra vraag naar grond zou zorgen voor meer handel in de markt, waardoor de prijzen zouden oplopen, als indirect prijseffect. Nu DLG van de markt is, zou dit ook effect hebben op de prijsvorming. Dat effect blijkt vooralsnog echter uit te blijven. Goede gronden blijven prijshoudend. Voor kwalitatief mindere gronden staan de prijzen wel onder druk. In deze gronden wordt nauwelijks gehandeld.

De handel in complete bedrijven staat in de zomermaanden bijna stil. "Daarin wordt meer in het voor- en najaar gehandeld", zegt Van de Waaij. Ook de markt voor woonboerderijen loopt moeizaam. "In de Randstad gaat het nog wel, maar in andere gebieden gaat het lastig", zegt Van der Waaij.

Melkveehouders blijven kopen

De grondprijzen in Gelderland zijn stabiel. Dat zegt makelaar Wouter Weenink van LTO Vastgoed uit Doetinchem. "We hebben een tijdje gedacht dat de grondprijzen zouden gaan dalen, maar dat blijkt niet het geval. Wel constateert Weenink dat de prijsverschillen tussen goede en minder goede grond groter wordt.

"Melkveehouders blijven interesse houden om grond te kopen voor bedrijfsontwikkeling en de lage rentestand zorgt er ook voor dat er belangstelling blijft om te investeren in grond", aldus de makelaar van LTO Vastgoed.

Naast de agrarische spelers wordt ook een nieuwe groep steeds actiever op de grondmarkt: de beleggers. "Er is een groep particulieren die sinds de economische crisis haar geld liever belegt in grond. Deze investeerders kopen dan een aantal hectare landbouwgrond en verpachten dit via geliberaliseerde pacht weer aan boeren", zegt Weenink. De beleggers hebben vooral belangstelling voor courante gronden die ze weer vrij makkelijk kunnen verkopen. De belangstelling van beleggers is lang niet altijd nadelig voor agrariërs. "Op deze manier kunnen ze via een externe financier beschikken over grond", zegt Weenink. Hij heeft niet de indruk dat de beleggers hiermee de grondprijzen beïnvloeden.

In Gelderland varieert de grondprijs van 35.000 euro per hectare tot 60.000 euro per hectare. Met name in het stedelijk gebied bij Arnhem en Nijmegen en in de betere melkveegebieden zijn de grondprijzen stabiel op een hoog niveau. In minder goede gebieden staan de prijzen onder druk. "In deze gebieden was DLG in het verleden wel actief om grond aan te kopen voor natuur. Nu DLG minder actief is, zijn er weinig kopers meer voor deze gronden, waardoor de prijzen onder druk komen te staan."

De handel in complete bedrijven gaat in Gelderland gestaag door. "Met name voor melkveebedrijven is belangstelling. Ondernemers die toe zijn aan een nieuwe stal gaan kijken of ze dit op de bestaande plaats doen, of op een nieuwe plaats met meer ontwikkelingsmogelijkheden en een grotere huiskavel. Dan wordt gezocht naar een nieuw bedrijf", aldus Weenink. Vanuit Noord-Brabant is het afgelopen jaar een aantal melkveehouders naar de Gelderse Achterhoek verplaatst. Deze beweging lijkt zich door te zetten. De markt voor intensieve veebedrijven is zeer matig. Daarnaast stoppen steeds meer gemeenten met de rood-voor-roodregelingen, waardoor het lastig zal worden bedrijven te verkopen of een andere bestemming te geven.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.