Home

Achtergrond

'Samengaan termijnmarkten kan voordeel opleveren'

De aandeelhouders van Deutsche Börse ondersteunen een bod van 9,6 miljard dollar op NYSE Euronext. Als de overname doorgaat, komen alle grote agrarische agrarische termijnmarkten in Europa samen. Volgens professor Joost M.E. Pennings, actief in Wageningen, Maastricht en Illinois, kan het samengaan de landbouw profijt opleveren.

Deutsche Börse is eigenaar van Eurex, de belangrijkste Europese termijnmarkt voor aardappelen. In de laatste twee jaar werden 100.000 aardappelcontracten in Frankfurt verhandeld. Op de Frankfurtse beurs worden ook boter, kaas, mageremelkpoeder, edelmetalen en CO2 verhandeld. De landbouwtermijncontracten werden in 2009 door Eurex overgenomen van RMX, dat de beurs in Hannover runde.

De NYSE Euronext is eigenaar van zowel de Parijse termijnmarkt MATIF als de Londense LIFFE. MATIF is in Europa verreweg de belangrijkste beurs voor granen, terwijl de LIFFE een kleinere speler is in granen maar de grootste wereldwijde speler in suiker en cacao. Pennings denkt dat de expertise met grondstofmarkten van LIFFE de Eurex te goede kan komen.

”Deutsche Börse verhandelt pas sinds 2009 goederentermijncontracten. Ze zijn daar naar mijn mening nog niet erg succesvol in en men kan ongetwijfeld profiteren van de kennis bij NYSE Euronext. Andersom geldt dat Deutsche Börse van oudsher toch vooral een financiële beurs is, met veel kennis op het terrein van wisselkoersen en rentes.”

Volgens Pennings vullen de beurzen elkaar in potentie aan. ”Een groter pallet aan producten komt onder één vlag. Het biedt de agribusiness meer mogelijkheden op één marktplaats margerisico’s af te dekken. Bovendien is in de nieuwe situatie maar één clearinghouse nodig. Het zakendoen op termijnmarkten kan mogelijk door de fusie goedkoper en overzichtelijker.”

”De overlap die er is, zoals met boter en melkpoeder, is niet effectief. De contractspecificaties verschillen niet veel waardoor een herschikking in de zuivel termijncontracten noodzakelijk zal zijn”. ”Beide beurzen zijn complementair aan elkaar: Zo kent de Deutsche Börse bijvoorbeeld een vleesvarkens termijncontract, terwijl de LIFFE een voor vleesbedrijven relevant voercontract heeft.” ”Het combineren van deze contracten kan interessant zijn voor de vleesvarkenshouderij.”

Pennings is niet bang dat er te weinig concurrentie in termijnmarktenland overblijft. ”Dat is een risico maar ik zie ook veel nieuwe, gespecialiseerde termijnmarkten verschijnen. Het is, zeker in de VS maar toch ook hier, niet zo vreselijk moeilijk een beurs te beginnen. Ik denk dat de mededingingsautoriteiten een samengaan niet stoppen.”

Het is volgens Pennings wel van essentieel belang dat de agrarische belangenorganisaties en agribusiness actief invloed opeisen binnen de nieuwe organisatie. ”Men moet invloed uitoefenen op de contractspecificaties zodat de hedging effectiviteit van de contracten hoog is en opdat er blijvende innovatie is, bijvoorbeeld het komen tot nieuwe contracten: de markt moet dienend zijn aan de landbouw.”

Of registreer je om te kunnen reageren.