Home

Achtergrond 2 reacties

Rabo scherpt leningvoorwaarden afzet aan

De Lier – Rabobank wil met het financieringsbeleid sterker invloed uitoefenen op de kwetsbaar gebleken afzetketen. Zo moeten glasgroentetelers voor bulkproducten nadrukkelijker prijsrisico’s afdekken in contracten.

De dagmarkt is te kwetsbaar gebleken in de Ehec-crisis, zegt Fred van Heyningen, directievoorzitter van Rabobank Westland. Scherper dan ooit is aan het licht gekomen dat de versnipperde sector niet is toegerust op een vaak onzekere markt, stelt hij.

De bank werkt het nieuwe beleid van vier financieringscriteria de komende weken uit. Daarbij zullen bedrijven voor bulkproducten zoveel mogelijk gestimuleerd worden te integreren in een keten en met contracten te werken. ”Stel dat een bedrijf alleen opereert, dan moet er sprake zijn van een unieke marktpositie, bijvoorbeeld de honingtomaten.”

Van bedrijven die buiten een van deze criteria vallen, wordt een actieve instelling verwacht via ketensamenwerking en consolidatie, belangrijke punten uit het manifest Consument Centraal uit 2010.

LTO Glaskracht noemt de stap van de bank logisch vanuit het oogpunt van rendement bij telers. ”De crisis maakt duidelijk dat rendement het best gegarandeerd is bij samenwerking op verschillende terreinen.” De stap is ook in lijn met de doelstellingen van het manifest uit 2010, stelt Glaskracht.
De bank wil bedrijven ook mede beoordelen op de coöperatieve opstelling bij het mogelijk vrijwillig uit de markt nemen van product.

U zei in juni dat eenderde van de bedrijven onder bijzonder beheer stond. De crisis sleept zich sindsdien voort. Dat aantal moet in de tussentijd gegroeid zijn.
“Je ziet dat Ehec echt gevolgen heeft. Was in juni misschien een smalle eenderde van de bedrijven onder beheer, nu is dat een dikke eenderde.”

Er zijn bedrijven die failliet gaan nog tijdens het seizoen. Wat betekent dat?
“Dat is een beperkt aantal bedrijven. Als je nu stopt, blijf je schuld overhouden. Bedrijven worden niet makkelijk verkocht. Het zijn vaak ook bedrijven die al een aantal jaren onder financieringsdruk hebben gestaan. Er is nog steeds handel als je kijkt naar de verkoopbrochures van makelaars, maar daarbuiten zijn er voldoende bedrijven die in de stille verkoop zijn.”

De Rabobank heeft versoepeling van aflossing afgekondigd. Hoe pakt dat uit?
“Dat werkt afdoende. Naast aflossing op krediet voor opstand, zijn veel aanvragen voor uitstel van terugbetaling van oogstfinanciering. Dat krediet wordt gaandeweg het seizoen ingeperkt door verkoop van product. Dat is getroffen door de Ehec-crisis. De liquiditeitsregeling werkt goed om de hobbel te nemen. We blijven echter zien dat het cluster niet goed is toegerust op de toekomst. Het is belangrijk dat de sector aan de lange-termijnstructuur werkt.”

Telers vinden dat in de vorige crisis en deze de problemen van overaanbod niet echt worden aangepakt. Met steunmaatregelen houd je zwakke bedrijven in de benen en dus het overaanbod. Dat lijkt me een spagaat voor uw bank.
“De sector heeft er baat bij dat de productie vermindert. We weten ook wel dat er heel veel paprika’s zijn. Je kunt echter niet zomaar zeggen: laat die bedrijven maar leeg liggen. Dat is een enorme kapitaalvernietiging voor ons, maar we kijken ook altijd naar het belang van de sector. Een mooi bedrijf van tien hectare dat leeg komt, is aantrekkelijk voor een ondernemer met oud glas dat aan het einde van de economische levensduur is. Bij oude bedrijven die slecht verkocht worden, kan de bestemming eraf gehaald worden. Dat proces van het opruimen van oud glas kan versneld worden door deze crisis.”

Heeft de Rabobank extra voorzieningen getroffen voor de faillissementsgolf door Ehec?
“We kijken naar de individuele bedrijven en maken dan een inschatting van het verlies dat we moeten nemen in de boeken. Dat is voor een belangrijk deel al gedaan, we hebben al voorzieningen getroffen of we zijn hierop voorbereid. Ehec leidt niet tot heel veel extra voorzieningen. Bedrijven die door Ehec omvallen, zijn bedrijven die al langer extra door ons worden ondersteund.”

Is het niet wereldvreemd dat de tuinbouw als topsector honderden miljoenen aanvraagt voor innovatief beleid, terwijl er noodsteun nodig is?
“Ik begrijp die vraag. Het topsectorbeleid is er alleen voor de lange termijn. De tuinbouw heeft altijd te maken met pieken en dalen. Ik denk dat je het topsectorbeleid ongemoeid moet laten, ondanks de Ehec-crisis. Er is wel een ander element. De overheid steekt dan misschien geen geld in de tuinbouw, ze kan wel op mededingingsgebied en bij GMO meewerken. Ik vind het een geluk bij een ongeluk dat door de Ehec-crisis ELI wel heel nadrukkelijk opereert om zaken mogelijk te maken. Je hoort vaak dat een teler die wil overstappen naar een andere telersvereniging, jarenlang vastzit door zijn GMO. Dat heeft de markt verzwakt. ELI heeft bereidheid getoond daaraan een bijdrage te leveren.”

In hoeverre plukt de sector nu de vruchten van het mislukken van de APO’s? Met een APO was veel minder verlies geleden. Dan kon het aanbod, net als in België, worden teruggebracht zonder mededingingsproblemen.
“Dat zullen we maar niet becijferen, maar dat zou je kunnen doen. We denken dat door de crisis wel consolidatie en ketenintegratie zal toenemen. Als je groter bent, betekent dit dat je beter kunt opereren op gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, herkenbaarheid of tracering. Ik kan me voorstellen dat bij Duitse retail binnenskamers de discussie woedt dat ze meer willen weten van de herkomst van producten. Dat er zoveel telersverenigingen zijn, maakt het niet makkelijker. Het is ook onderdeel van het manifest Consument Centraal dat er minder telersverenigingen en ook handelshuizen zijn.”

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Han1

    De boer en tuinder verwordt steeds meer tot een onbezoldigd medewerker van de bank en de handel. Als deze eis daadwerkelijk door zet, zal de handel zich indekken voor het broodnodige en de rest elders inkopen. Gevolg bedrijfssliutingen aan de orde van de dag. De prijs zal gezet worden door de goedkoopst producerende gebieden waar de koper niet op voorhand prijs afspraken behoeft te maken, die voor Nederland kosten dekkend zijn. Niet kosten dekkend betekent immers geen krediet van de banken. De EHEC is een mooi excuus voor de Rabo om deze "nieuwe" eis toe te voegen aan hun contracten.

  • no-profile-image

    ouwe tuinder

    dus allemaal honing tomaten gaan telen

Of registreer je om te kunnen reageren.