Home

Achtergrond 1 reactie

LTO pleit voor evenwichtiger verdeling waterschapslasten

LTO wil dat de waterschaps-lasten eerlijker worden verdeeld. Landelijk gezien betalen boeren nu jaarlijks 60 miljoen te veel, zegt Jan Bikker. LTO trekt daarom bij staatssecretaris Joop Atsma aan de bel.

Boeren en tuinders mogen volgend jaar niet opnieuw met torenhoge waterschapslasten worden opgezadeld. Zij moeten nu ook voor infrastructuur en natuur betalen, terwijl iedereen daar gebruik van maakt. Zo worden kosten andermaal bij boeren neergelegd en dat is niet billijk.

LTO pleit voor een andere kostentoedeling, zodat meer evenwicht onstaat in de waterschapslasten. De Unie van Waterschappen wil daar echter niet aan meewerken. LTO Nederland heeft deze problematiek al herhaaldelijk aangekaart. Zowel de waterschappen als de landelijke politiek zijn het erover eens dat de systematiek voor waterschapslasten moet worden aangepast. Voor een volledige reparatie is echter een wetswijziging nodig en dat kost tijd: op zijn vroegst kan dit in 2014 tot lagere lasten leiden voor boeren en tuinders.

Een aanpassing, die op korte termijn soelaas biedt, is een verandering van de kostentoedeling. Overleg met de Unie van Waterschappen heeft echter niets opgeleverd, zodat LTO Nederland zich nu richt staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu).

Het probleem speelt in heel Nederland, maar het zwaartepunt ligt in het laag gelegen Groene Hart en westelijk Nederland met relatief veel infrastructuur en hectares natuur. Ik ben ontstemd over de houding van de Unie. Als er niks aan wordt gedaan, draaien agrariërs nog eens twee jaar lang op voor de kosten van infrastructuur en natuur, terwijl dit een belang is van alle ingezetenen. Dus is een evenredig verdeling van kosten volstrekt redelijk.

De betrokken afdelingen van LTO Noord in Zuid-Holland en Utrecht laten het er niet bij zitten. Ze eisen dat de huidige wetgeving zo snel mogelijk wordt aangepast om de agrarische grondgebruikers tegemoet te komen. Landelijk gezien betalen boeren nu jaarlijks 60 miljoen te veel. Boeren in de westelijke waterschappen (Rijnland, Hollandse Delta, Delfland, Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland en Schieland & Krimpenerwaard) moeten het leeuwendeel daarvan ophoesten. In drie jaar tijd hebben ze maar liefst 180 miljoen euro te veel betaald. Dit kan zo niet langer.

Veel betrokken boeren tekenden al in 2009 bezwaar aan tegen hun aanslag. Ze werden geconfronteerd met een scherpe lastenverhoging en voerden aan dat het een disproportionele verhoging betrof ten opzichte van 2008. De lastenverhoging staat in geen verhouding tot de ontwikkeling van de waterdienstverlening aan cultuurgrond van agrarische bedrijven. Dit doet geen recht aan het profijtbeginsel in de Waterschapswet.

Als staatssecretaris Atsma op korte termijn besluit dat de zogenoemde taxatiewijzer niet verplicht hoeft te worden toegepast, kan de scheve verhouding in betaling in een aantal waterschappen al in 2012 worden hersteld.

De Unie van Waterschappen weigert hieraan mee te werken en richt zich op de noodzakelijke wetwijziging in de verdere toekomst. Hoe die wijziging er uit moet komen te zien, is nog onderwerp van discussie.

Jan Bikker is portefeuillehouder water van LTO in Zuid-Holland

Anne Mieke Ravenshorst

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ik vraag me af hoe ze dit op denken te lossen als alle grondgebonden landbouw is weggepest.

Of registreer je om te kunnen reageren.