Home

Achtergrond 6 reacties

Het gaat om meer dan feiten

De dialoog megastallen begint uitkijkjes naar het advies aan Bleker op te leveren.

Voor het welbevinden van het varken maakt het niet uit of het in een heel grote stal zit, in een megastal of in een normale stal. De kwaliteit van het varkensleven wordt bepaald door het hok waar het inzit. Dat zegt de dierwetenschapper.
Voor de aanblik van het Nederlandse landschap maakt het niet uit of een stal groot of klein is. Klein is niet automatisch mooi en groot niet automatisch lelijk. Schoonheid is een kwestie van ontwerpkwaliteit, niet van omvang. Dat zegt de landschapsarchitect.
Dat vanuit grote stallen de gezondheid van buren meer wordt aangetast dan vanuit kleine klopt niet. Het omgekeerde trouwens ook niet. Deze kennisleemte moet op de kortst mogelijke termijn worden opgevuld. Over fijnstof uit verbrandingsmotoren is heel veel bekend, over fijnstof vanuit de veehouderij haast niets.
En het verband tussen megastallen en milieu is geen ander dan dat tussen milieubelasting en leeftijd van een stal. Nieuwere stallen zijn schonere stallen.
Daarmee is alvast duidelijk dat de brede maatschappelijke Dialoog Megastallen vanaf nu beter Dialoog Intensieve Veehouderij kan heten. Dan zou dat als een gewonnen slagje gezien kunnen worden. De term megastal is in de landbouw niet geliefd. Het is een bedenksel van tegenstanders van de intensieve veehouderij.
Maar met de slag is de oorlog niet gewonnen. Ook al zijn er feitelijke aanwijzingen dat er een intensieve veehouderij kan bestaan binnen de randvoorwaarden van dierenwelzijn, milieu, gezondheid voor omwonenden en dat die zich dan ook nog verdraagt met het Nederlandse landschap.
Dialoogvoorzitter Hans Alders gaf, wetend van bovenstaande, vorige week al een voorschot op zijn advies aan staatssecretaris Bleker. Alders stelt vast dat de intensieve veehouderij niet naar ieders tevredenheid is, ondanks het vergunningstelsel. Dus moet daar iets bovenop komen, vindt Alders. Dat is veelbetekend.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Leo ik denk dat het hele debat over wel of geen MEGA en wat is MEGA een zinloos debat is. De uitvinder(s) van de erm MEGA stal en e daarbij behorende gzondheids risico wil de hele bedrijfstak elimineren. Weg met de varkens. kippen en de opgstalde koeien. Ik stel voor dat de sector eens een duidelijke balans opmaakt, waar in duidelijk wordt wat de finaciele plussen en minnen zijn van de (intensieve) veehouderij voor de BV Nederland. Er wordt nu alleen maar gesproken door de tegenstanders over enkele boeren die zonder werk zitten, de gehele keten wordt niet over gerept. Geen intensieve veehouderij meer, zou een klap betekenen voor Rotterdam en de hele aan en afvoer lijn in het land etc.

 • no-profile-image

  tijgertje

  Kortzichtig het verhaal van Han.
  Beetje primitief ook, Waarom?
  Omdat het mijn inziens niet onderbouwd kan worden dat de Natuur hier beter van wordt!
  Het is voor ons definitief, een einde aan de stinkstallen en megaveehouderij, daar houdt ik het voorlopig bij!
  Op naar een gezonde akkerbouw..

 • no-profile-image

  Tiny

  Het verhaal van Han is niet primitief. Veel mensen weten niet waar over ze praten. Door de techniek is veel mogelijk.
  De arbeidsomstandigheden worden daardoor veel beter. Voor de dieren zelf is het ook veel beter. De grote stallen kosten per dier veel minder dan de kleinere stallen. Alleen daardoor kunnen ze investeren in de nodige voorzieningen zoals luchtwassres e.d.! Alleen maakt men de grote fout om veel grote stallen op een LOG te bouwen, dit van verschillende veehouders. Voldoende afstand is zeer belangrijk voor de gezondheid!!!! Op de grote mooie bedrijven willen best goede mensen de dieren verzorgen. Ze hebben dan ook hun vrije dagen en vakantie, dit is op eenmansbedrijven heel moeilijk. Wie wil nog zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar zijn? Zij die er commentaar tegen leveren , denk ik niet!

 • no-profile-image

  guillaume

  He tijgertje,je doet je naam geen eer aan.Vegetarier?Hier niet dan gaan ze elders wel vervuilen.Het is ook mogelijk om kleinere stallen up to date te maken op vaak een goedkopere wijze ,alleen deze worden nu leeggedraait omdat jullie een kiloknaller willen eten.De grote agrosector heeft alleen belang bij grote bedrijven en daarom worden de kleinere boeren weggeconcureerd(ook door de periferie).Je moet niet een hele sector over een kam scheren maar zo hou je alleen grote megastallen over wat men nu probeert recht te praten(welzijn+emissie arm,technocratische bulshit),de varkens blijven er zo wel want het geldbelang is doorslaggevend van de periferie,daar moet je zijn,deze hebben de macht naar zich toegetrokken.Dat is het grootste probleem voor de varkenshouder en het onmogelijke kostprijsverhogende bureaucratie.Ik stel voor een groot deel van de megastallen de veroudert zijn leeg te draaien en daar het geld niet meer in te stoppen.Meer kleinere varkensbedrijven(met de techniek en de kennis van nu) meer varkenshouders,meer samenwerking in dit in oppervlakte klein landje.DE megaondernemers kunnen hun geld beter in het buitenland gaan steken. Die denken alleen(grotendeels) aan zich zelf.Maar ik denk dat we te laat zijn,net als deze megastallen discussie.

 • no-profile-image

  Lesly

  Zeg tijgertje,waar denk jij de akkerbouw gezond mee te houden?Mest natuurlijk,en waar halen we die vandaan?Juist de veehouderij!Je gaat toch zeker de keten niet onderbreken?Laat ik nou zelf vegetarier zijn,die de vleeseter WEL zijn stukje vlees gunt en zich niet zoveel met anderen bemoeit zoals jij ook niet zou moeten doen!Be happy begin bij jezelf heb je ook geen psycholoog meer nodig!

 • no-profile-image

  Han

  @Tijgertje. Ik ben niet voor of tegen stallen en veel of weinig dieren per provincie of per m2. Ik wil dat de politiek en met hen alle Nederlanders zich bewust zijn van de gevolgen van een ingreep als jij voorstaat. Maar ook dat zij de finaciele consequenties kennen en dragen, die hun besluit met zich mee brengt. Nu roepen we maar wat vanuit ons onderbuik gevoel en denken och die paar boeren die moeten afvloeien, dat raakt mij niet. Ik wil geen dieren leed. Je wilt geen dieren in kleine hokjes, maar wel mensen in kleine flatjes tot 20 of meer lagen hoog stapelen. Want hier hoor ik je niet over klagen. Denk niet dat de mensen die als mieren op één gepakt leven in de stad hiervoor gekozen hebben, NEE zij missen de mogelijkheid om zich een vrijstaand huis te permiteren.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.