Home

Achtergrond

Extra melk in mageremelkpoeder en boter

Het is, mede vanwege de vakantieperiode, relatief rustig op de zuivelmarkt. De prijzen staan wat onder druk, maar van een forse daling lijkt nog geen sprake.

Het is vooral de dollar die bepaalt hoe de zuivelhandel vanuit de EU loopt. Een kleine koerswijziging maakt het verschil tussen een goede of slechte handelspositie. De relatief hoge melkprijs in de afgelopen maanden stimuleert melkveehouders om meer melk te leveren. De droogteperikelen gooiden eerst roet in het eten, maar lijken nu voorbij. De extra geproduceerde melk wordt voornamelijk verwerkt tot mageremelkpoeder en boter. Voor deze producten moet markt gezocht worden en dat valt niet altijd mee. Vooral wat betreft de verkoop van mageremelkpoeder op de wereldmarkt doet de EU prijstechnisch gezien goed mee. Ook een groot deel van de mageremelkpoeder geleverd voor de Algerije-tender is afkomst uit de EU.

Wat betreft de boter is het lastiger om afzet te vinden. Ondanks druk op de roomprijzen blijven ze toch nog redelijk stabiel. Mogelijk dat de toegenomen ijsproductie nog steeds een rol speelt. Room kost nu zo’n 480 euro per 100 kilo af fabriek.

De vraag naar zuivelproducten vanuit Rusland is nog steeds rustig. De Russische blokkade van een aantal kaasfabrieken in Duitsland lijkt vooralsnog van beperkte invloed op de zuivelmarkt. De productie is verschoven naar andere kaasfabrieken in Duitsland. Sprake van een verschuiving in de productie, vanwege een dalende kaasverkoop, lijkt er niet. De fabrieken draaien, wat betreft al hun productgroepen, gezien het melkaanbod, voluit.

De notering voor rauwe melk op de spotmarkt is stabiel te noemen met een prijs rond de 35,5 cent af boerderij.

Prognose: stabiel/lichte daling.

Of registreer je om te kunnen reageren.