Home

Achtergrond

Pigture Group ligt redelijk op schema

Pigture Group had een goed jaar. Directeur Martin Bijl is tevreden over de resultaten. Het doel, omzetverdubbeling in tien jaar lijkt haalbaar. Pigture Group wil op de lange termijn bij de top 5 van de wereld horen. “We blijven een Nederlandse coöperatie met een internationale strategie.”

De resultaten van Pigture Group over 2010 zijn goed te noemen, zeker als je ze vergelijkt met voorgaande jaren. Het bedrijf scoorde een nettowinst van 2,1 miljoen over een netto omzet van 92,1 miljoen. Over 2009 haalde het bedrijf een winst van 4 ton over 84,6 miljoen euro omzet en een jaar daarvoor zat het bedrijf voor 2,7 miljoen euro in het rood.

Directeur Martin Bijl is tevreden over de resultaten: ”Juist ook omdat we het in het buitenland goed doen. Onze groeistrategie komt goed uit de verf. In Nederland blijven we in grote lijnen gelijk, in het buitenland hebben we 10 procent groei weten te realiseren. En dat past in ons streven er bij te zijn in de huidige consolidatieslag. Daarvoor is groei zondermeer noodzakelijk, juist ook om voldoende geld te kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling.”

Dit jaar waren er geen zogenoemde bleeders. Zijn de problemen in Canada en Italië definitief opgelost?
”De activiteiten in Canada en in Italië zorgden in 2008 voor het grootste deel voor het verlies en ook in 2009 drukten deze markten nog de resultaten. Die situatie is voorbij. In Canada is de integratie van de overgenomen activiteiten van Maple Leaf en GAP-genetics goed gelukt. Ons marktaandeel daar is gegroeid van 3 procent naar 13 tot 14 procent. Bovendien is Canada strategisch gezien heel belangrijk voor onze kernfokkerij. Vanuit Canada kunnen we Noord- en Zuid-Amerika bedienen en ook Azië. Ook de Tempo-beren voor het nieuwe KI-station in Heerde bijvoorbeeld kwamen uit Canada. In Italië is het verliesgevende berenfokbedrijf verkocht. We hebben nu geen eigen fokbedrijf meer in Italië. We werken met subfokkers en we hebben een klein KI-station.”

Een andere belangrijke markt is de Verenigde Staten. Jullie zijn al jaren bezig daar volop toegang te krijgen. Hoe staat het er voor?
“Op basis van proefleveringen van slachtvarkens hebben we van verschillende slachterijen de goedkeuring. Onze varkens blijken aan de vereisten te voldoen. Voor de rest zijn de reacties velbelovend. Bedrijven die met onze beren werken, merken meteen al positieve effecten: ze spenen 2 biggen per zeug per jaar meer puur door het beereffect. Ook de vleesvarkens doen het heel goed.”
“Op die manier merk je wel dat ons fokprogramma waarin bigvitaliteit en voerconversie heel belangrijk zijn, ook in Amerika goed passen. Hier telt de maatschappelijke discussie veel meer in de keuzes die we maken, maar die keuzes pakken in Amerika waar onder heel andere omstandigheden wordt gewerkt ook goed uit. Onze zeugen blijken makkelijk te managen en dat is in een situatie waarin veel wordt gewerkt met vreemde arbeid van groot belang.”

Pigture Group heeft als doel verdubbeling van de omzet in tien jaar. Ligt u op schema?
“We hebben de afgelopen drie jaar iets van 20 procent omzetgroei geboekt. We liggen dus redelijk op schema. Bovendien als ik kijk wat er in de pijplijn zit, blijven we voorlopig wel groeien. We moeten het de komende jaren hebben van omzetgroei bij de grote integraties. De belangrijke landen zijn de komende paar jaar Oost-Europa en China. In Rusland gaat het nu heel hard, terwijl ik verwacht dat China in 2012 goed op stoom komt. Onze basis blijft daarbij dat we een Nederlandse coöperatie zijn met een internationale strategie.”

Wat heeft de Nederlandse varkenshouder aan al die internationale activiteiten?
“We hebben de winsten die we daar maken nodig om ons onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma te kunnen financieren. In de afgelopen paar jaar hebben we ons onderzoeksbudget uitgebreid met 20 tot 25 procent. We zetten nu in op genomic selection.”
“We doen verder veel kennis op van de sector en hoe er in het buitenland wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan SPF, abortus-blauwbestrijding en dergelijke. Kennis die in Nederland weer kan worden toegepast.

Hoe ziet u de toekomst van Pigture Group?
We streven er naar om een van de vier tot vijf overblijvende grote partijen te zijn. De komende jaren vindt een grote consolidatieslag plaats. Tot nu toe zijn het vooral de kleine en middelgrote partijen die aansluiting zoeken bij een grotere partij. De vier grootste fokkerijbedrijven hebben nog geen 50 procent van de wereldmarkt, maar dat zal gaan veranderen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.