Home

Achtergrond 2 reacties

Ieder profiteert, ieder betaalt

De productschappen staan ter discussie. Maar is er überhaupt wel een alternatief?

Na het zomerreces komt de regering met een visie over de toekomst van de productschappen. Dan zal blijken of ze blijven bestaan, of worden afgeschaft.
Als het aan melkveehouders, varkenshouders en akkerbouwers ligt, kiest de politiek voor de eerste optie. Want slechts 18 procent van deze ondernemers wil er liever helemaal vanaf. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van Boerderij, agd.media en Groenten & Fruit.
Met die uitslag zijn LTO en de vakbonden NMV, NAV en NVV vanzelfsprekend in hun nopjes. De agrarische vakbonden hebben de afgelopen jaren veel invloed gekregen in de landbouw-productschappen via belangrijke commissies. Varkenshouders zitten zelfs in het bestuur van Productschap Vee en Vlees. Dus zij hebben nu ook belang bij het voortbestaan ervan. Ook krijgen de schappen steun vanuit de agribusiness, handel en retail.
Meer dan genoeg reden, dus, om de productschappen te laten voortbestaan, met wel de noodzaak tot verandering. Zo willen de boeren begrijpelijkerwijs nog meer directe invloed op wat de schappen doen met hun centen.
Productschappen moeten bovenal de smeerolie blijven in de keten: van melkveehouder of varkenshouder tot de supermarkt en van akkerbouwer tot de handel of industrie die zijn oogst verkoopt of verwerkt.
Wat is er nu handiger dan een organisatie die beschikt over alle praktische kennis van de sectoren en deze kan vertalen in goed werkende regelgeving? Dat moet je niet zomaar overboord gooien. Hoe zou het anders moeten? Niemand heeft hier een helder antwoord op. Er zijn wel politici die roepen dat de productschappen in een of andere vorm kunnen blijven zonder verplichte deelname en heffing. Dat zou kunnen, als de resultaten dan ook alleen aan de betalers ten goede komen. Zoals onderzoek naar salmonella; wordt nu betaald via PZ en daar profiteert elke melkveehouder van. Hoe wil je in zo’n geval melkveehouders hiervan buitensluiten?

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Cees

  Bij het produktschap tuinbouw zegt de
  meerderheid nee ,bij de boomkwekerij zegt zelfs 65 % nee,dit moet gevolgen hebben voor het PT.Afschaffen is een mogelijkheid.
  Deze cijfers worden niet in de Boerderij genoemd.

 • no-profile-image

  Anita Heijdra

  Uit navraag door ons bij het Productschap voor Vee en Vlees bleek onlangs dat van de heffing die wordt geïnd bij het slachten van koeien, 0,0% wordt besteed aan promotie van de Nederlandse vleesveehouderij. De enige indirecte bijdrage die informatief over vlees in het algemeen wordt verzorgd door ons Productschap is via het zogenaamde informatieve en interactieve platform <>.
  Maar als ik dan in een persbericht van de PVE lees dat de jaarlijkse BBQ op het binnenhof namens de gehele (pluim)vee- vlees- en eiersector wordt aangeboden door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), ben ik toch weer een beetje gerustgesteld. Ons geld komt goed terecht!

  Anita Heijdra,
  Vleesveehouder te IJsselstein

Of registreer je om te kunnen reageren.