Home

Achtergrond

Herman Christiaan van Hall

Herman Christiaan van Hall (1801-1874) heeft zich in Groningen bijna een halve eeuw ingezet voor het landbouwonderwijs. De in Amsterdam geboren Van Hall werd in 1825 in Groningen aan de universiteit benoemd als hoogleraar.

Van Hall was een van de hoogleraren die zich in de eerste helft van de negentiende eeuw tot koning Willem I richtte met het doel om landbouwhuishoudkunde te kunnen doceren. Na lang aandringen kwam er in 1840 een koninklijk besluit, waarin de vorst toestond dat in Leiden, Utrecht en Groningen onderwijs in de landbouwhuishoudkunde mocht worden gegeven.

Van Hall begon daarmee op 2 november 1840. Hij zei in zijn eerste les dat het van belang was dat toekomstige boeren niet allen de praktische werkzaamheden op het boerenbedrijf moesten kennen, maar ook inzicht moesten hebben in de natuurkunde, scheikunde en de natuurlijke historie.

De inspanningen van Van Hall leidden tot een bloeiende landbouwondewijsinrichting, die los stond van de universiteit. Het idee bestond om de landbouwopleiding een academische status te geven, maar dat kreeg van Hall niet voor elkaar, tot zijn grote ergernis. Minister Thorbecke stak daar een stokje voor.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.