Home

Achtergrond

’Graag snel duidelijke uitvoeringsregels’

Onbedwelmd ritueel slachten blijft waarschijnlijk mogelijk, zij het onder strenge voorwaarden. Aan de slachterijen de taak uitvoering te geven aan de eis van de politiek. Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), verwacht dat dit lukt.

De fracties van D66, PvdA, GroenLinks en VVD maken het via een wetswijziging mogelijk dat onbedwelmd ritueel slachten toch kan. Als het aan de Tweede Kamer ligt tenminste. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. De opzet is dat slachterijen zelf aantonen dat onbedwelmd geslachte dieren niet méér lijden dan bedwelmd geslachte dieren.

Valt er te leven met de eis van het parlement?
”Veel hangt af van de uitvoeringsregels die het ministerie van EL&I gaat opstellen. Die moeten de benodigde duidelijkheid scheppen voor de slachterijen. Van belang is dat alles uniform gebeurt.”

EL&I dat nadere regels stelt? Het moet toch gewoon de wens van de Kamer uitvoeren?
”Ja, maar het politieke besluit moet wel preciezer worden omschreven, om te voorkomen dat er weer allerlei nieuwe discussies ontstaan. Daarvoor heeft het ministerie van EL&I de zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Senatoren uit de Eerste Kamer hebben al gezegd dat ze heel goed willen toezien op hoe EL&I omgaat met die discretionaire bevoegdheid.”

Is er straks toch nog de mogelijkheid om op grote schaal onbedwelmd te slachten?
”Uitgedrukt in aantallen is de behoefte om onbedwelmd ritueel te slachten vrij klein. Ik kan geen precieze cijfers noemen, maar het gaat om hooguit enkele duizenden runderen, schapen en geiten per jaar. Varkens zijn om begrijpelijke redenen al uitgesloten. Bij pluimvee kan het om iets grotere aantallen gaan, maar ook daar gaat het slechts om een heel beperkt deel van het totaal aantal slachtingen. De slachtingen vinden ook meestal plaats bij de kleinere slachterijen. Die zijn doorgaans geen lid van onze vereniging.”

Het gaat om Joods-rituele slachtingen en om halal slachtingen, toch?
”Het overgrote deel van de halal-slachtingen vindt gewoon verdoofd plaats. Daar is veel verwarring over, maar de meeste Islamieten hebben geen moeite met een bedwelming vóór de slacht. In die praktijk zal niets veranderen. Wij als slachterijen hopen gewoon op snelle duidelijkheid en dat daarna de rust terugkeert.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.