Home

Achtergrond

’Beleid vogelgriep werkt goed’

Af en toe een geval van laagpathogene vogelgriep is erg vervelend, maar eigenlijk een teken dat het met het in toom houden van de ziekte wel goed zit. Veel beter dan voor de grote uitbraak in 2003. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus van de Erasmus Universiteit.

Dit jaar zijn er al drie gevallen van laagpathogene vogelgriep geweest in Nederland. Volgens Osterhaus is het wel duidelijk waar de bron is: wilde vogels. ”We monitoren uitgebreid. Bij wilde vogels, met name watervogels, komen allerlei subtypes voor van vogelgriep, meestal laagpathogene H5 en H7. In pluimvee kunnen die muteren tot dodelijke, hoogpathogene vormen. Vooral bij vrije uitloop is besmetting een risico, met name in gebieden met veel eenden.”

Is het aantal gevallen zorgelijk?
”Sinds 2003 zeggen we: vrije uitloop is allemaal best, mits je extra maatregelen neemt, dat betekent: ophokken bij groot risico, eventueel vaccineren en intensief monitoren, en zo snel mogelijk reageren. Dat verklaart de laatste drie uitbraken. Als je zo’n laagpathogene besmetting goed aanpakt, ben je weer van het probleem af.”

Het beleid werkt dus goed?
”Ja. Het betekent wel af en toe een kleine hype in de media maar het is nu veel beter dan vóór 2003. Dit is wat we moeten verwachten. Af en toe zullen we een laagpathogeen bedrijf moeten ruimen. Hoe vervelend ook, daarmee voorkomen we wel grote uitbrakan zoals in 2003 met alleen al voor de agrosector 300 miljoen euro schade.”

Komt er bij wilde vogels ook hoogpathogene AI voor?
”Eerder dachten we van niet, dat die variant zo dodelijk is dat wilde vogels er aan doodgaan voor ze het virus verspreiden. Maar bij experimentele infecties in het lab hebben we toch vastgesteld dat eenden er niet per se aan stierven en het dus kunnen verspreiden. Wilde vogels zijn ook voor hoogpathogene AI dus een risico. H5N1 komt nog steeds veel voor in Azië en in Egypte. We dachten eerst dat het zich vooral via internationale handel verspreidt. Maar het kan wel degelijk via trekvogels gebeuren.”

Er gaan stemmen op voor een ophokplicht. Steunt u dat geluid?
”Daar ben ik terughoudend mee, omdat ik eerder wel de ophokprofessor werd genoemd. Je moet afwegen per moment en per gebied. Het is niet zwart-wit. Ophokken zal ook niet alle risico’s wegnemen. In Frankrijk was een geval bij binnenkippen waar de hond van de boer het virus naar binnen had gelopen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.