Home

Achtergrond

'Afschot komt voort uit tunnelvisie'

De Dierenbescherming kwam donderdag met een eigen visie op de aanpak van de zomerganzen. Het is een alternatief voor het plan van zeven natuur- en plattelandsorganisaties, de G-7, eerder presenteerden, en dat voorziet in terugbrenging van de populatie ganzen naar 100.000 stuks in de zomer. De Dierenbescherming verzet zich tegen het doden van de dieren en ziet meer heil in het sturen van de ganzen met uiteenlopende maatregelen, aldus directeur Frank Dales.

Bent u helemaal tegen het doden van ganzen?
"We denken daar op zijn minst heel genuanceerd over. We erkennen dat boeren een probleem hebben dat opgelost moet worden. Maar de G-7 denkt te snel aan afschot, die heeft last van tunnelvisie. Er zijn diervriendelijke alternatieven."

De Dierenbescherming bepleit de inzet van border collies om ganzen te verjagen. Het Faunafonds heeft daar tests mee gedaan, maar concludeerde dat het niet dé methode is, en bovendien erg kostbaar.
"Er is ook niet één methode, het gaat om de combinatie. Tot nu toe zijn steeds losse proefballonnetjes opgelaten. Wij pleiten voor samenhangende methoden. Denk bijvoorbeeld ook aan beïnvloeden van het waterpeil."

Hoe is de ganzenpopulatie te sturen met waterpeil?
"Ganzen broeden niet in droge gebieden. Waar je het peil verlaagt, zullen ze niet graag broeden."

Pleit u daarmee voor ander beheer van de natuurgebieden waar ganzen broeden, zodat die ongeschikter worden voor ganzen?
"Nee, dat niet. Er zijn ganzen, dat is een gegeven. We willen ze alleen daar hebben waar ze welkom zijn. Ik bedoel dus peilmaatregelen op landbouwgrond."

Maar daar broeden ze niet. Vanuit de broedgebieden komen ze juist foerageren op landbouwpercelen.
"Daar zijn weer andere maatregelen voor. Ganzen zijn bijvoorbeeld stapelgek op witte klaver. Als je een veld daarmee inzaait, gaan ze daar op af. De boer die dat doet, moet uiteraard gecompenseerd worden."

Daarmee komen we op de kosten. Een van de doelen van het G-7 akkoord, is de kosten beheersen van opvang van ganzen. Heeft u de kosten van uw ganzenvisie doorgerekend?
"Nee, dat gaan we ook niet doen. Daar hebben wij de mensen niet voor en het is niet onze rol. Wij zijn een denktank. Maar misschien zit er ook wel een kans in. Bleker is ook staatssecretaris van innovatie. De gans is niet alleen een Nederlands onderwerp. Als we hier een diervriendelijke methode ontwikkelen om ganzen én landbouw te sparen, hebben we meteen een mooi innovatief exportproduct erbij."

Is er in uw visie een maximum aan het aantal ganzen dat wenselijk is?
"Nee. Dat is ook het zwakke punt van het afschotverhaal. Die ganzen die hier komen, houden ook niet een stand bij. En je kunt wel gaan schieten, maar ze blijven toch komen. Daarom is de oplossing van de G-7 niet structureel. Je blijft schieten. En het draagvlak voor afschot is uiterst kwetsbaar. Mensen snappen wel dat er overlast is, maar dat ze afgemaakt worden accepteren ze niet."

In de winter worden nu al flinke aantallen dieren geschoten. Verzet u zich daar ook tegen?
"Onze lijn is sowieso: niet schieten. Er worden nu al 165.000 stuks geschoten iedere winter. Daar komt nog dierenleed bij vanwege alle dieren die geraakt maar niet gedood worden. Dat is dus niet vol te houden."

Gelooft u dat ganzen zich laten sturen?
"Ja, absoluut. Het blijkt ook uit onderzoek. Tot nu toe is er hap-snap beleid geweest. Een combinatie van maatregelen is nodig."

Of registreer je om te kunnen reageren.