Home

Achtergrond

'Vergunningenprocedure moet sneller kunnen'

Ondanks vele inspanningen is het Bertus Vernooij niet gelukt om op tijd vergunningen te verkrijgen voor de bouw van nieuwe stallen voor zijn pluimvee. Hij pleit voor coulance en een overgangsregeling.

Bertus Vernooij (46) uit ’t Goy, bij Houten, houdt op twee locaties legpluimvee. Tot nog toe zitten alle dieren nog in traditionele kooihuisvesting. In Wijk bij Duurstede heeft hij 90.000 dieren en op zijn thuislocatie in ’t Goy zitten 42.000 hennen. Voor beide locaties is Vernooij bezig om vergunningen te krijgen voor nieuwbouw.

In Wijk bij Duurstede wil hij toe naar 110.000 hennen die zouden moeten worden gehuisvest in twee stallen met volièrehuisvesting of verrijkte kooien. In ’t Goy heeft hij een vergunningsaanvraag lopen voor een stal voor 25.000 dieren in verrijkte kooi en een tweede stal met 37.000 dieren in volièrehuisvesting.

Vernooij maakt zich echter grote zorgen. De kans dat hij voor 1 januari zijn hennen in nieuwe stallen heeft gehuisvest in systemen die aan de welzijnseisen voldoen, lijkt klein.

Voor de vestiging in ’t Goy heeft Vernooij te maken met de gemeente Houten. Hij is hier al drie jaar bezig om de vergunningen voor de bouw van nieuwe stallen voor elkaar te krijgen. ”Ik heb op zich niets te klagen over de medewerking van de gemeente. Dat ging goed.” Complicerend was onder meer dat er een nieuwe toegangsweg voor het bedrijf moest komen. De vergunningsaanvragen voor de bouw van nieuwe stallen liggen nu ter inzage. Er zijn echter bezwaren van omwonenden binnengekomen. Als die omwonenden vasthoudend blijven, bestaat de kans dat de Raad van State zich uiteindelijk uit moet spreken. En daar gaat dan ook al gauw weer een half jaar overheen.

Ook voor Wijk bij Duurstede is Vernooij al een jaar of drie bezig. Hier moest een milieu-effectrapportage worden gemaakt. Binnenkort komt hier de ontwerpbeschikking ter inzage.
Vernooij levert zijn eieren op de vrije markt. Hij heeft geen contract. Dat betekent dus dat hij rechtstreeks met de huidige lage eierprijzen te maken heeft. De marktsituatie maakt de banken kopschuw om de bouw van stallen te financieren. Dat is een volgende horde voor Vernooij.

Al met al zit Vernooij dus in een situatie dat hij aan de welzijnseisen van de overheid wil voldoen, maar door de stroperige procedures van diezelfde overheid niet op tijd aan die eisen kan voldoen. ”Het is een rare situatie en ik heb daar behoorlijk wat moeite mee. Ik vind de welzijnseisen die worden gesteld prima, maar ik loop dus nu helemaal vast.” In Vernooij’s optiek zou het in principe mogelijk moeten zijn om de vergunningenprocedures veel sneller af te wikkelen. ”Dat zou toch in vier tot zes maanden geregeld moeten kunnen zijn.”

De pluimveehouder heeft zijn problemen aangekaart bij pluimveeorganisaties NOP en NVP. ”Ik heb begrepen dat ze nu in eerste instantie bij de gemeenten aan willen dringen op versnelling van de lopende procedures, maar ik vraag me af of dat veel uithaalt. De procedures moeten zorgvuldig worden afgehandeld, anders worden de gemeenten daar weer op gepakt.” Vernooij vestigt zijn hoop gevestigd op staatssecretaris Henk Bleker. Het kan in zijn ogen niet zo zijn dat het ministerie straks zonder aanziens des persoons en de situatie waarin iemand verkeert, gewoon alle kooihennen illegaal verklaart per 1 januari. ”Er moet voor dit soort gevallen een overgangsregeling komen.”

Kooikippen lopen minste gezondheidsrisico’s

De omschakeling naar andere systemen dan kooihuisvesting is uit gezondheidsoogpunt voor de dieren een stap achteruit. De dieren zullen meer te maken krijgen met allerlei infecties, zoals wormen en coccidiose. Dieren die buiten lopen, lopen nog meer risico’s. Dat zegt pluimveedierenarts Merlijn Kense van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Hij wijst er ook op dat het niet voor niets is dat de AI-monitoring (Aviaire Influenza) voor bedrijven met dieren in de buitenlucht veel intensiever is dan voor dieren die binnen worden gehouden.

De afgelopen twee jaar zijn vooral in de Gelderse Vallei veel problemen geweest met acute snot (Coryza) en Salmonella gallinarum. Er waren achttien uitbraken van Coryza en ongeveer vijftien uitbraken van Salmonella gallinarum. De laatste tijd is het rustig. Volgens Kense is dit te danken aan een verbeterde bedrijfshygiëne en enten tegen beide besmettingen.

Het Productschap Pluimvee en Eieren heeft bij elke uitbraak steeds ophokplichten ingesteld in een straal van 3 kilometer rond de besmettingshaarden. Het productschap werkt aan een zogenoemde calamiteitenverordening die het mogelijk maakt om in voorkomende gevallen meer mogelijkheden te hebben om een probleem te lijf te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om verplichte screening, verplichte enting, ophokplicht en eventueel ruiming.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.