Home

Achtergrond 2 reacties

Leven na het melkquotum

Na het wegvallen van het melkquotum komen er weer nieuwe grenzen aan de groei.

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. De meeste Nederlandse melkveehouders kiezen voor de eerste categorie. Nu, bijna 30 jaar na de invoering, maken melkveehouders zich op voor de afschaffing van de melkquotering in 2015. Hoe ze dat doen, vertellen zes doorsnee melkveehouders in deze Boerderij. Zij zijn een afspiegeling van de grote middenmoot van Nederlandse melkveehouders en praten over hun strategie als er straks geen gegarandeerde melkprijs meer is. Het enige wat hen dan nog van de grillige wereldmarkt afschermt, is de ijzersterke positie van de Nederlandse zuivelindustrie.
De zes melkveehouders zijn opvallend optimistisch over hun toekomst. Daaraan draagt de huidige gunstige melkprijs zeker bij. Niettemin zijn ze er goed van doordrongen dat de melkprijs zich na 2015 onvoorspelbaar kan gaan gedragen. Om zich hiertegen te wapenen, leggen ze financiële buffers aan en richten ze hun bedrijf geleidelijk aan zo in dat ze efficiënter kunnen melken.
Het merendeel wacht ook met uitbreiden van de veestapel tot het slot van de EU-melkmarkt gaat in 2015. De groeimogelijkheden worden dan alleen nog belemmerd door grondbezit, mestafvoer en voerkosten. Niet alleen deze beperkingen wegen de melkveehouders zorgvuldig mee in hun toekomststrategie, ook sociale aspecten spelen een grote rol. De zes doorgaans jonge familiebedrijven willen niet afhankelijk worden van vreemde arbeid en wensen tegelijk voldoende vrije tijd voor hun gezin. Zo legt een groot deel duidelijk de grens bij 120 tot 130 koeien.
Door vreemde arbeid buiten te sluiten, blijven de meeste veebedrijven hangen rond 120 koeien. Ondernemers met een drang om te groeien, neigen dit af te doen als gezeur. Maar als je niet met personeel kunt of wilt omgaan, moet je dat ook niet doen. Het bedrijf kan je dan snel boven de pet groeien. Dus geen probleem, zolang het een weloverwogen keuze is en geen angst.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Groeien?!

  Mijn plan is om de komende tijd t/m 2015 de bedrijfsvoering drastisch te optimaliseren waardoor ik mijn schuldenlast bij de financier grondig te verlagen en een beter jaarresultaat te halen. Wanneer ik dit voor elkaar heb denk ik pas aan groeien van 9 ton melk en kan ik efficient groeien naar een millioen of meer.
  Mijn beste adviseur is mijn accountant, en juist niet de bankman die mij alle scenario's maar al te graag voorrekend!

 • no-profile-image

  Han

  Jan. Ik denk dat jij de meest safe weg denkt te gaan. Ik zit hier in KZ en hoor net dat het grootste akkerbouwbedrijf van de wereld , 1,7 milj ha, een matig verlies heeft geleden in 2010 van 300 miljoen Euro. Het beursgenoteerde akkerbouwbedrijf Black Earth (zweed), 250.000 ha had de afgelopen twee jaar maar een verlies te inkasseren van 9,5 miljoen en 15 miljoen Euro. Natuurlijk zijn er zoals een goed boer betaamd zat excuses aan te voeren. Voor mij is duidelijk dat groot niet HEILIG is en zeker niet groot met alleen maar vreemd kapitaal. Het geluk van deze bedrijven is, dat ze To big zijn To fale. Ze krijgen dus weer geld van een bank die met hen gokt op beter. De bank zou wel eens meer succes kunnen hebben op het Casino dan de Russische Roulette die ze nu spelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.