Home

Achtergrond

Leren omgaan met gasvondst aardwarmte

Drie projecten met aardwarmte hebben recent te maken gekregen met olie- of gasvondsten in het opgepompte warme water. Hoewel het water technisch te scheiden is van olie en gas, leiden de vondsten tot extra onzekerheid die alleen zal verdwijnen door meer boorervaring, stelt Radboud Vorage directeur van Greenhouse Geopower.

Greenhouse Geopower is het aardwarmtebedrijf achter een cluster telers in de Koekoekspolder. De boring naar aardwarmte bereikt eind deze week de 1.000 meter. In juli wordt duidelijk of ook in de Koekoekspolder een bijvangst van olie of gas te verwachten is, zegt directeur Radboud Vorage.

Hebben jullie plannen aangepast door de vondst van olie en gas bij collega-bedrijven in Zuid-Holland?
”Het ontwerp van de put is al zo dat met een eventuele gasdruk kan worden omgegaan. We kijken nu wel hoe andere bedrijven met het meegekomen gas omgaan. Wat zijn de additionele kosten? En wat betekent dat voor de exploitatie? ”

Bij Staatstoezicht op de Mijnen wordt nagedacht over gevolgen van bijvangst. Wat merken jullie daarvan?
”Het Staatstoezicht op de Mijnen zal goed kijken naar het veilig afvoeren van het gas. Er zijn nog geen vaste protocollen hoe je hier mee om moet gaan bij een aardwarmteproject. We hebben gesprekken gehad met deze organisatie over veiligheidsprocedures, maar dat had vooral te maken met extra regels naar aanleiding van de ramp in de Golf van Mexico vorig jaar.”

Wat is bekend over de ondergrond in Kampen?
”In de lagen waar wij boren kom je geen olie tegen. Maar er is niets zo verrassends als geologie. We gaan nu wel vroegtijdig het water, en eventueel meegeproduceerd gas in onze bron onderzoeken via een welltest. Dan weten we in een vroeg stadium of we gas kunnen verwachten en hoeveel. We verwachten de welltest in juli. We zijn net met boren begonnen en zitten nu op 500 meter.”

Wat betekent deze complicatie voor de plannen voor een tweede boring in de Koekoeks-polder?
”We doen extra geologisch onderzoek om de kennis te vergroten om zo geologische risico’s beter in te schatten. Over vijf of zes jaar weten we veel meer over gas als bijvangst. Dan hebben we ervaring met gas in een aardwarmtebron en welke technische oplossingen er dan zijn. Als het gas van goede kwaliteit is kan het wellicht nuttig gebruikt worden. Ver-der vind ik dat gekeken moet worden naar de garantieregeling om ook dit soort risico’s af te dekken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.