Home

Achtergrond

'LTO niet bruikbaar als gelegenheidspartner'

Het buitengebied is van iedereen. Landbouw en natuur zijn buren. Zij moeten het met elkaar doen. Dus zijn coalities nodig. Soms gaat dat goed, soms minder. LTO Nederland past voor een rol als gelegenheidspartner. “Geen gejojo”, waarschuwt voorzitter Albert Jan Maat.

Albert Jan Maat wil dat weer met respect wordt gesproken over de agrarische sector. ”De agrarische sector is een van de dragers van de Nederlandse economie. Wij zijn zeker zo belangrijk als de multinationals Shell en Philips”, zegt de voorzitter van LTO Nederland. ”Je kunt dat niet vaak genoeg zeggen.”
Maar echt soepel gaat het niet. De prijzen schommelen sterk, de marges in de keten zijn ongelijk verdeeld en er klinkt kritiek uit de natuur- en welzijnslobby. ”Laat ik het helder zeggen: wij zoeken verbinding met partijen, maar LTO is niet bruikbaar als gelegenheidspartner”, waarschuwt Maat. ”Wij willen vrede met de buren. Je moet wel helder maken waar je staat, soms tegenover supermarkten of andere marktpartijen en soms tegenover natuurorganisaties.”

Maat benadrukt dat hij elk overleg ingaat op basis van de economische kracht van de agrarische sector. ”Onze zelfbewuste houding begint door te dringen en resultaat op te leveren”, stelt hij.

Noemt u een voorbeeld.
”In het regeerakkoord is afgesproken dat er geen lastenverzwaring komt voor de agrarische sector. Ook de natuuraanleg maakt pas op de plaats.”

Met directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten leek u een ’burenruzie’ op straat uit te vechten? In een artikel in De Telegraaf riep u ’Stop het natuurfundamentalisme!’
”Ik snap de beladenheid van de term fundamentalisme. Ik ben in voor elke andere term die de lading dekt. Maar wat moet ik met mensen die de natuur van 6.000 jaar terug willen, met overigens de vraag of er toen grote grazers waren? Ik heb in het betreffende interview een uitzondering gemaakt voor Natuurmonumenten en de provinciale landschappen.
Wij zijn in Nederland doorgeschoten, zoals in de uitvoering van Natura 2000. Ik ken nogal wat bedrijven die op 15 kilometer van een Natura 2000-gebied zitten en niet kunnen uitbreiden. Ook al ontvolk je zo’n gebied, dan nog worden de doelstellingen niet gehaald. Kortom, een onmogelijke doelstelling. Zo verlies je je draagvlak.
Ik daag De Graeff uit om zijn eigen analyse in NRC, een maand na het regeerakkoord, er op na te slaan. Mijn analyse is niet heel anders dan de zijne. Mijn relatie met De Graeff en Cees Veerman (voorzitter Natuurmonumenten, red) is overigens uitstekend.
Ik ben zelf al jaren lid van Natuurmonumenten. Ik wil de ’andere wereld’ van binnenuit leren kennen. Af en toe bezoek ik een regionale ledenbijeenkomst. Ik schrik soms van de toelichting op plannen. Voordat je het weet komt de wolf voorbij. Ik daag terreinbeheerders van Natuurmonumenten uit lid te worden van een regionale LTO-afdeling. Luister naar wat leeft in de agrarische sector. Kruip in de huid van de boeren.
Overigens ken ik ook voorbeelden waar de samenwerking heel goed gaat, zoals in de kop van Drenthe.”

De natuurorganisaties bevechten ook hun positie. Staatssecretaris Henk Bleker wil fors bezuinigen op beheer.
”De boeren hebben in de crisis de nodige klappen gehad. Nu is de overheid aan de beurt. Het kabinet moet 18 miljard euro bezuinigen. Natuur, cultuur en zorg slurpen veel overheidsgeld op. Ik bespeur maar weinig besef dat ook de overheid de tering naar de nering moet zetten om de economie weer aan de gang te krijgen.”

De burger zal de agrarische sector op subsidies wijzen.
”Uit een onderzoek uit Dagblad van het Noorden bleek dat de landschapsorganisaties in het Noorden per instelling meer subsidie opstrijken dan de boeren.”

En Brusselse subsidies?
”De agro-sector zet 65 miljard euro om, uit Brussel komt 900 miljoen euro. Dit bedrag is heel goed te verdedigen. Wij hebben overigens in het schrappen van subsidies in de afgelopen jaren onze portie wel gehad.”

Heeft de agrarische sector überhaupt die subsidies nog wel nodig?
”Draai het eens om: in Europa hebben we de hoogste normen voor milieu, gewasbescherming, welzijn, kwaliteit, landschap. Deels komt dit via de markt terug, maar dat gaat niet vanzelf. Gelet op de onbalans tussen telers en supermarkten is het goed dat dit geld er is. In die zin hebben we er recht op.”

LTO is niet bruikbaar als gelegenheidspartner. Wat bedoelt u?
”Wij zoeken naar duurzame relaties, zoals bijvoorbeeld in het ’Ganzenakkoord’. Ook met de Dierenbescherming hebben we diverse afspraken. Dat gaat heel goed. Met Wakker Dier gaat het met vallen en opstaan. Wij respecteren elkaars standpunt. Maar ik ben niet gediend van een actie zoals een tijdje terug van Milieudefensie waarin zij – achter onze rug om – oproept om anoniem megastallen te melden.”

U kiest ook een hardere strategie.
”Ook LTO zal zich soms scherp uiten. Het past in de tijdsgeest, dat klopt.”

Is de agrarische sector ook niet op enkele terreinen doorgeschoten?
”Wij hebben vooral de consument in beeld gehad en te weinig de buurman. In onze visie op de melkveehouderij kiezen we heel duidelijk voor maatschappelijk draagvlak. Wij kunnen zelf ook wel een tandje bijzetten als het gaat om landschap. Er staan nog heel wat stallen zonder singel. En als er koeien bij een stal lopen, ziet het plaatje er toch ook heel anders uit.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.