Home

Achtergrond

'Jaarverslag Maatschappelijk Ondernemen is eerste stap'

Tijdens het nationaal pluimveecongres is het eerste jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de pluimveesector gepresenteerd. Het is een eerste stap naar verdere verduurzaming, vindt PPE-voorzitter Bart Jan Krouwel.

Bart Jan Krouwel is nu bijna een jaar in functie als voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren. Eén van de belangrijkste redenen om Krouwel te benoemen was voor het Productschapsbestuur zijn grote kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat streven naar verduurzaming in de pluimveesector kreeg woensdag tijdens het Nationaal pluimveecongres in Duiven gestalte door de presentatie van het eerste jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de pluimveesector.

Hoe belangrijk is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de pluimveesector?
"De samenleving wordt steeds kritischer. De pluimveeondernemers voelen zich vaak aangevallen en in een hoek gezet. Dat blijkt elke keer weer in keukentafelgesprekken. De sector moet daarom in de aanval en zich zelf beter presenteren en profileren. We zijn als sector in overleg met alle ketenpartners en stakeholders; belanghebbenden. Willen we als sector veranderen en maatschappelijk verantwoord ondernemen dan zullen we dat samen met al onze ketenpartners en stakeholders moeten doen. Het heeft er in geresulteerd dat we als sector nu een eerste MVO-jaarverslag hebben geproduceerd, met daarin geïnventariseerd wat er binnen onze sector gebeurt op het gebied van MVO en dat is veel."

Wat is de doelgroep voor dit verslag?
"Het verslag is bedoeld voor de algemene media, de politiek en de wetenschap. En uiteraard ook voor de eigen sector en de eigen achterban van het Productschap. Het heeft ook tot doel om de achterblijvers in de sector zoveel mogelijk in het veranderingsproces mee te krijgen. De voorlopers hoef je daartoe meestal niet te stimuleren."
"We hebben verder de hoop dat we hiermee ook een stuk informatie geven richting de consument. De consument moet doordrongen worden dat meer dierenwelzijn niet samen gaat met het goedkoopste stukje vlees of ei. We moeten af van het wederzijdse wantrouwen tussen sector en criticasters van de NGO’s. Als het bijvoorbeeld gaat om het kooiverbod, hopen we dat we samen op kunnen trekken met de NGO’s om concurrentievervalsing in Europa tegen te gaan."

Het verslag is een opsomming van alle goede initiatieven en activiteiten die er lopen in de pluimveesector. Het lijkt wel een goed nieuws-show?
"Het is een eerste verslag. We moesten ergens beginnen. Ik zal de laatste zijn die zegt dat dit een perfect verslag is. Het is een eerste aanzet. Ik hoop dat er een uitstraling is naar de politiek dat die ziet dat de sector heel veel zaken zelf oppakt. Het is vaak niet nodig dat de politiek normen en eisen oplegt. De sector kan veel zelf."

Wat ik ook mis in het verslag zijn doelstellingen?
"Dat wordt dus de volgende stap. We gaan een beleidsplan ontwikkelen met daarin targets en doelstellingen. Dat willen we ook doen met onze partners in de keten, zoals de dierenartsen als het om antibiotica gaat, de veevoerindustrie als het om verantwoorde soja gaat, om maar enkele voorbeelden te noemen. Het is trouwens ook niet altijd gemakkelijk om zo maar doelen op te schrijven. Kijk maar eens naar de ESBL-problematiek. We kunnen de antibiotica wel terugdringen, maar daarmee heb je de ESBL’s nog niet onder controle. Daarvoor is nog het nodige onderzoek nodig."

Of registreer je om te kunnen reageren.