Home

Achtergrond 9 reacties

Het had veel slechter gekund

De mestaanpak van Henk Bleker stelt de veehouderij enigszins onder curatele.

Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker heeft vorige week een kijkje gegeven in hoe hij straks het mestprobleem gaat aanpakken. Om van het fosfaatoverschot van 50 miljoen kilo per jaar af te komen wil hij bedrijven vanaf 2015 verplichten om fosforarm voer te gebruiken (het voerspoor) en om overtollige mest te verwerken en bewerken. Dierrechten gaan verdwijnen en inkrimpen van de veestapel is wat Bleker betreft niet aan de orde.

De veehouderij kan met deze aanpak moeilijk anders dan tevreden zijn: geen krimp van de veestapel en een eind aan het weglekken van geld uit de sector via dier- of productierechten.
Vanaf 2015 zal duidelijk worden dat mestverwerking wel degelijk een oplossing voor het mineralenoverschot kan zijn, nu de rendabele exploitatie van een installatie, groot of klein, veilig is gesteld door een zekere aanvoer van mest. Daar is het decennialang op stukgelopen.

Temeer zal mestverwerking een goede oplossing blijken, nu de jongste generatie mestverwerkingstechnieken, mestraffinage of ook wel mest kraken, aan de deur klopt. De techniek is vergevorderd om uit mest eerst energie te winnen en om die mest uiteindelijk op te werken tot kunstmest. Blekers aanpak ondersteunt deze ontwikkeling naar een schone, energiezuinige veehouderij. Goed voor het imago van de dierhouderij.

Is dan niks aan te merken op hoe het nu gaat? Toch wel. Niet zozeer qua inhoud, maar qua proces. Het is begrijpelijk met zoveel individuen, maar niettemin jammer voor de dierhouderij, dat de overheid zo bindend moet opleggen hóe die sector moet opereren om te mogen blijven produceren binnen de wettelijke kaders.
Het had een fierdere landbouwsector opgeleverd als die niet onder curatele was gesteld, maar op eigen kracht het voerspoor en mestverwerking succesvol had kunnen maken. Eentje waaraan je wat kunt overlaten.
Maar goed, uiteindelijk telt het resultaat. En daarvan kun je zeggen dat het veel slechter had gekund.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Prachtig minder Fosfaat in het voer en dus in de mest. is ook bekent wat de gevolgen van deze ingreep zijn voor onze hoogproductieve dieren? Zal de productie dalen of de weerstand tegen ziektes geringer worden? Ik vrees dat nog niemand zich over deze zaken heeft gebogen en dat ook pas zal doen als deze verschijnselen zich voordoen en dan wordt er naar een oplossing gezocht in de trand van toevoeging of medicijn. Laten we eerst eens de gevolgen van al onze hoogstandjes onderzoeken alvorens d ehoogstandjes tot norm te verheffen.

 • no-profile-image

  Biggenfokker

  Als ik mijn mest verwerk moet ik dan nog duurder fosforarm voer gebruiken?

 • no-profile-image

  overijselse melkveehouder

  Ook onder Bleker gaat het boertje pesten gewoon door,het wordt tijd voor grote rampzalige voedsel tekorten.

 • no-profile-image

  john

  tijd voor een fosfaat en stikstof quatum ter grote van de plaatsingsruimte in nederland. Dit allemaal vrij verhandelbaar tussen rundveehouders, varkenshouders en pluimveehouders. Alle nutrienten die je over hebt dien je te verwerken. Minder fosfor in het voer betekent dan ook minder mest verwerken.. aanvoer fosfor - afvoer product - fosfaatquatum = te verwerken mest. Iedere ondernemer is dan verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen restproduct. Ik heb geen varkensrechten dus zal al mijn mest moeten verwerken. Heb er ook geen probleem mee! Maar en mest verwerken en rechten leasen is dus dubbelop en niet te betalen.

 • no-profile-image

  jaap

  hoe zit het met de fosfaatproductie/overschotten op rundvee bedrijven zal wel oplopen dooe deze droogte

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Het gaat nog veel slechter worden. lto wil nog steeds dat de melkveehouder meer melkt, wat de meesten slaafs dan ook doen. Meer melk heeft tot gevolg dat er ook meer fosfaat wordt verwerkt, maar daar horen we niets van van Siem-Jan. Waardoor lto maar blijft blunderen, geen wonder dat Henk Bleker gaat ingrijpen

 • no-profile-image

  Jopie snel

  Als in plaats van dierrechten/ fosfaatrechten in 1984 gewoon mestverwerken verplicht was geworden hadden we nu een stuk verder geweest.Fosfaat/dierrechten heeft ons ook kapitalen gekost en is gewoon gebakken lucht.

 • no-profile-image

  Boertje

  Vlaanderen heeft altijd hoog opgekeken naar Nederland. Nu zie ik dat jullie grosso modo hetzelfde moeten gaan doen wat hier al jaren verplicht is ( voerspoor en mest verwerken ) . Hollandse boeren heb er geen schrik van ! Het zal wel geld blijven kosten . Maar het probleem los je wel op ! Succes !!

 • no-profile-image

  Woopie

  Boertje uit Vlaanderen heeft er verstand van?
  Daar maak ik geen woorden over vuil.
  Wat een Kwats!....................................

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.