Home

Achtergrond 2 reacties

Geld stuurt het best

Voer accijnzen op antibiotica in, dan is het overmatig gebruik zo passé.

Het schiet goed op met de registratie van het antibioticagebruik via het systeem van dierdagdoseringen. Eind dit jaar is van elk bedrijf bekend hoe het scoort, in een maat die rekening houdt met de verschillen in werkzaamheid en de gebruikte werkzame stoffen.

Eindelijk zijn er dan uniforme, vergelijkbare cijfers. Meten is weten. Kennis van het werkelijke gebruik en de vergelijking van cijfers is een aanzet tot een verdere verlaging van het antibioticagebruik. Dat moet naar beneden. De ervaring leert dat het gros van de varkenshouders van goede wil is. Die mensen zullen het gebruik echt wel drukken richting wat gewenst is. Maar dat is gewoonweg niet genoeg. Ze moeten het gebruik meer reduceren dan wat vrijwillig gebeurt. En de onwillige moet ook zijn management aanpassen.

Zolang geen dwang wordt uitgeoefend, is het sterk de vraag of de doelstelling haalbaar is van de helft minder gebruik dan in 2009. Farmaceuten opperen een totaalverbod op gemedicineerd voer. Dat blokkeert de mogelijkheid grote koppels dieren ineens te behandelen. En juist daar zit veel nodeloos gebruik.

Waar zit nu eigenlijk de crux? Iedereen weet het wel, maar het is nooit onderwerp van het debat. In de kern zijn antibiotica te goedkoop. Even wat antibiotica op de biggen houdt handelaar en afnemer tevreden tegen lage kosten. Een kuurtje bij het opleggen van vleesvarkens is goedkoper dan flink de verwarming aandraaien en steviger ventileren. En het is zeker goedkoper dan het doorvoeren van forse bouwkundige aanpassingen.

Natuurlijk weet het ministerie van ELI dat ook wel. Dat is de reden dat er een steeds verdere ontkoppeling komt van dierenarts en apotheek. De eerste voorzetten voor een centraal loket zijn al gedaan. Zodra dat er is, is het eenvoudig om accijnzen of getrapte heffingen in te voeren op antibiotica. Maak ze tien keer zo duur, dan worden managementmaatregelen wel doorgevoerd en daalt het gebruik sterk. Want geld stuurt het best.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    maak mijn naam

    U schrijft voor een boerenblad?

  • no-profile-image

    Gezonheid

    En een dier niet meer behandelen als het ziek is om dat het te duur wordt!

Of registreer je om te kunnen reageren.