Home

Achtergrond

'Fusie moet continuïteit verbeteren'

De besturen van de coöperaties Rijnvallei en Agruniek onderzoeken mogelijkheden voor een fusie. Rijnvallei-directeur Martin Grift denkt dat door een fusie de continuïteit van de ondernemingen van de leden beter kan worden gewaarborgd.

Beide ondernemingen hebben een goed jaar achter de rug. Samen waren de ondernemingen afgelopen jaar goed voor een omzet van 600.000 ton veevoerders.

Waarom willen jullie fuseren?
"We denken elkaar aan te kunnen vullen en samen sterker te staan in de markt. Rijnvallei staat sterk in de pluimveesector terwijl Agruniek vooral sterk staat in de varkenshouderij. Ook sluiten onze traditionele afzetgebieden in Midden- en Oost-Nederland goed op elkaar aan."

Wat is het voordeel voor jullie leden?
"Door te fuseren is de continuïteit van de veebedrijven van onze leden beter gewaarborgd. Uit het fusie-onderzoek moet blijken wat de concrete voordelen zijn. Veehouders ervaren dat het steeds scherper en beter moet wat betreft hun bedrijfsvoering. Dat geldt niet alleen voor de veehouders maar ook voor ons als voerleveranciers."

Wat betreft de omvang is Rijnvallei een grotere speler dan Agruniek. In hoeverre is dit een belemmering voor een fusie?
"Het klopt dat er grote verschillen zijn wat betreft de omvang van de coöperaties, maar dat is in onze ogen niet waar het om gaat. Belangrijk is dat we dezelfde visie hebben op de herstructurering die plaats heeft in de veehouderijsector. Het verschil in kostprijs en opbrengstprijs wordt voor onze leden steeds belangrijker. We willen een organisatie zijn voor veehouders die ook in de toekomst nog boer willen blijven, en daarom scherp zaken willen doen. Het belangrijkste aspect is dat de leden zich herkennen in de nieuw te vormen organisatie."

In hoeverre is de fusie tussen Agrifirm en Cehave van invloed geweest op jullie voornemen?
"De fusie tussen deze partijen is voor ons zeker niet de trigger geweest om het fusie-onderzoek te starten. Belangrijker is de herstructurering van de veehouderij in zijn geheel. Vragen die wij ons als coöperaties moeten stellen is waar onze leden in de toekomst behoefte aan hebben. Door samen te werken kan zowel kwantitatief als kwalitatief vooruitgang worden geboekt".

Welke stappen worden er nu gezet?
"Op 16 en 17 mei houden we informatieve ledenbijeenkomsten. Leden kunnen hier ook vragen aandragen die meegenomen worden in het fusie-onderzoek. We hopen in september tot een besluit te kunnen komen."

Of registreer je om te kunnen reageren.