Home

Achtergrond

Europese adviesgroep varkensketen trekt conclusies

De uitgebreide Europese adviesgroep varkensvlees komt op 6 mei weer bij elkaar in Brussel om conclusies te trekken uit de drie bijeenkomsten die er sinds begin dit jaar zijn geweest in Brussel.

Die bijeenkomsten waar delegaties uit de lidstaten en van verschillende Europese organisaties hun visie op de huidige Europese marktsituatie voor varkensvlees hebben uitgewisseld waren op 8 februari, 4 maart en 1 april. De conclusies zullen worden doorgegeven aan de Europese Commissie. Landbouwcommissaris Ciolos zal vervolgens zijn eventuele plannen voor leggen aan de Raad van ministers die op 17 mei bijeenkomt.

In de bijeenkomsten die zijn gehouden tot nu toe is het hele scala aan onderwerpen en problemen aan de orde geweest. De verwachting is dat de wereldmarkt voor varkensvlees onder invloed van de opkomende economie van met name China verder zal groeien. Om de markt goed te kunnen bedienen zouden de Europese varkensvleesketens moeten groeien naar een meer geïntegreerde structuur. Aan de andere kant zijn er partijen (de overkoepelende boerenorganisatie ECVC) die pleiten voor het familiebedrijf dat de ruggengraat zou moeten blijven vormen van de Europese varkenshouderij. Het familiebedrijf zou ondersteund moeten worden in combinatie met productieregulerende maatregelen van de Europese Unie.

De Europese Unie heeft één belangrijk marktinstrument voor de varkensvleesmarkt, de particuliere opslagregeling. Tot nog toe wordt dit instrument uit de kast gehaald op momenten dat de marktprijs voor varkensvlees laag is. Daarbij wordt nauwelijks gekeken naar de marges die worden gemaakt in door de varkenshouders. Boerenorganisatie Copa heeft gepleit voor een betere observatie en vaststelling van prijzen en marges die er worden gemaakt. Ook bij relatief hoge varkensprijzen kunnen de marges negatief zijn. De Europese commissie zou meer op basis van prijs én marge dan het marktinstrument van Particuliere Opslag in moeten zetten.

Ook is tijdens de bijeenkomsten in Brussel duidelijk geworden dat er een onbalans is in de onderhandelingspositie van de verschillende partijen in de productieketen. De positie van de retail is sterker dan die van de primaire producenten. Het aandeel van de producent in de consumentenprijs voor varkensvlees neemt af. De Copa heeft gepleit voor een verbetering van de positie van de primaire producenten, door producentenorganisaties meer mogelijkheden te bieden. De huidige mededingingsregels staan dat echter in de weg. Ook alle andere problemen, zoals de nontrade concerns, de onderhandelingen met de Mercosur-landen, de nultolerantie voor GMO-grondstoffen in het veevoer, de ban op diermeel, alles is aan de orde geweest.

Tot nu toe zijn de verwachtingen over wat dit praatcircuit uiteindelijk op zal leveren niet hoog gespannen. Vrij algemeen wordt de verwachting uitgesproken dat er waarschijnlijk extra geld beschikbaar zal komen voor meer promotie van varkensvlees. Voor de rest zouden de marktpartijen en de vrije markt toch de problemen van de varkenshouderij en de productieketen op moeten lossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.