Home

Achtergrond

Europees landbouwbeleid: gemeen of schappelijk? - Samenvatting discussie

Moeten we Europees denken of gaan voor het Nederlandse belang als het gaat over landbouwbeleid?

56 procent van de poll-beantwoorders zegt 'méér Europa' te willen, tegen 44 procent van de stemmers die het Nederlandse belang voorop stellen. Een meerderheid wil dus Europees denken. Niet alleen per land kijken naar de beste manier om landbouw te ontwikkelen en te optimaliseren, maar als Europese Unie gezamenlijk. De reden waaróm deze stemmers 'meer Europa' willen is heel verschillend: om optimaal te concurreren op het wereldtoneel, om zo te profiteren van groei buiten Europa (dus exportgericht), of juist om binnen Europa te werken aan een interne, duurzame landbouw die gericht is op welzijn. Waarbij onmiddellijk de vraag rijst of dat laatste kán in de huidige open handelspolitiek: immers, derde landen zullen hun producten binnen brengen waardoor concurrentie met elders optreedt.

Eigen boeren eerst

Het argument van degenen die het Nederlands belang voorop stellen is: het hemd is nader dan de rok. Dat gelijke speelveld voor boeren in Europa is een nobel streven, maar in praktijk is het er niet. En: boeren kunnen binnen Nederland al niet eens samenwerken, laat staan in Europa. Eigen boeren eerst dus, want een echt gemeenschappelijk Europa komt er niet. Waarop een van de deelnemers aan de discussie, Huib Rijk in Biddinghuizen (Fl.), ons in herinnering brengt hoe ver we al zijn gekomen met samenwerking binnen Europa, sinds Sicco Mansholt. En dat in slechts 50 jaar!

Geldverdeling zit boeren hoog

Het lijkt alsof 'Europa' geen hot issue is. Uit de discussiereacties blijkt dat de verdeling van de Europese gelden tussen verschillende sectoren binnen Nederland de boeren hoog zit. Profiteren melkveehouders driedubbel, omdat zowel voerproductie, als melk, als kalverhouderij door inkomenssteun ondersteund worden? Met argusogen wordt gekeken of de varkens/kippen/champignon (vul maar in)-boer in 2014 ook een stukje van de GLB-taart krijgt.
Dit krijgt meer aandacht dan de visie voor Europa. Terwijl het toch interessant is te zien wat er Europees gebeurt: hoe zorgen we dat Oost- en Zuid-Europa, waar mooie kansen liggen, die kansen kunnen benutten? Als dat lukt, zullen er in de toekomst wellicht geen noodfondsen voor zwakke EU-lidstaten nodig zijn.

Aantal stemmers en reacties

Er werd 90 keer gestemd en er is 25 keer gereageerd.
De volgende mensen discussieerden mee: Han, Meshovsk; Huib Rijk, Biddinghuizen; Natuurboer, Friesland; vd Zanden, Venlo; W. Geverink, Canada; Een ei hoort, erbij; Koetje Boe.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.