Home

Achtergrond

Argentinië wil limiet op buitenlandse grondposities

Zuid-Amerikaanse regeringen verzetten zich, anders dan Afrikaanse regeringen, tegen het opkopen van grote arealen landbouwgrond.

De Argentijnse regering maakte onlangs bekend de mogelijkheden voor buitenlanders om agrarische gronden in het land te verwerven, te willen beperken. Daarmee volgt Argentinië het voorbeeld van onder meer Brazilië en Uruguay.

De Argentijnse president Cristina Fernandez de Kirchner stelt concreet een wet voor waarin staat dat niet meer dan 1000 hectare per transactie mag worden gekocht, en dat maximaal 20 procent van het landbouwareaal in handen mag zijn van buitenlandse investeerders. Nu is naar schatting van de Argentijnse Agrarische Federatie 7 procent van de landbouwgrond, dus ongeveer 20 miljoen hectare, in handen van buitenlanders.

Het betreft gronden die recent zijn gekocht door Chinezen, maar ook gronden die eerder door vooral Amerikaanse, Duitse en Italiaanse investeerders zijn verworven.

Volgens Argentijnse media kan het een halfjaar duren tot de wet is goedgekeurd door het parlement. Het voorstel komt mogelijk niet toevallig nu. In oktober zijn in Argentinië nieuwe verkiezingen en De Kirchner stelt zich opnieuw kandidaat. De president is nog niet erg populair onder de boerenbevolking.

De Kirchner stelde twee jaar geleden exportbelastingen op graan in te stellen, net toen prijzen op de wereldmarkt hoog waren. Het leidde ertoe dat de grote Argentijnse boerenlobbies zich voor het eerst in de geschiedenis verenigden. Boeren probeerden wekenlang havens te blokkeren en weigerden product te leveren bij afnemers. De Kirchner verdedigde zich door te wijzen op de hoge inflatie, die het de bewoners van Buenos Aires, Rosario en andere steden moeilijk maakte voldoende kwalitatief goed voedsel te kopen.

Ze zegt nu echter te beseffen dat de landbouw feitelijk de belangrijkste sector is voor de Argentijnse economie, en ook één die exportgericht moet zijn. Het is volgens haar onverstandig de kip die gouden eieren legt in handen te laten komen van partijen die het goud wegsluizen naar het buitenland. De angst lijkt reëel. Chinezen kochten onlangs circa 500.000 hectare in de provincies Chaco en Formosa in het Noorden van Argentinië.

Met het wetsvoorstel wint De Kirchner vooral aanzien bij kleinere boeren die volgens de Argentijnse Agrarische Unie vaak onder oneigenlijke druk hun land afstaan aan buitenlandse investeerders. Dit gebeurt ook in Afrika. Volgens hulporganisatie Cordaid zijn landen op dit continent doorgaans echter te zwak, of corrupt, om buitenlandse investeringen te weigeren.

Brazilië onderkende de problematiek als eerste. Het is daar bedrijven die voor het grootste deel in buitenlandse handen zijn verboden meer dan 5000 hectare te bezitten. Chinezen reageren volgens vakblad Agra Europe door meer te investeren in andere schakels van de keten. Zo steekt Chonqing Grain 2,25 miljard euro in een project in de deelstaat Bahia. Het geld gaat naar de bouw van verwerkingsmolens voor soja en op- en overslagcapaciteit voor graan en soja.

Argentinië produceert normaliter circa 70 miljoen ton soja en 50 miljoen ton granen. Daarnaast is het land een grote exporteur van rundvlees en een middelgrote speler op de wereldmarkt voor fruit.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.