Home

Achtergrond

Anthos zet ‘freeriders’ op de kaart in schappendiscussie

De bloembollenhandel trekt zich grotendeels terug uit het Productschap Tuinbouw (PT).

Dat geldt niet voor branche-organisatie Anthos. Die club vertegenwoordigt ook de bomenhandel. Voor deze deelsector blijft het nodig om via het PT collectief heffingen te innen, stelt Anthos. De bomenhandel is te versnipperd om het met vrijwillige afspraken te doen. Het gevaar van ’freeriders’ is daarvoor te groot. Dat zijn bedrijven die niet betalen maar wel profiteren. Dat geeft goed aan hoe het nut van het PT per deelsector kan verschillen.

Anthos maakte de stap bekend vlak voor de ondernemingspeiling van het PT. In die peiling kunnen ondernemers stemmen over de toekomst van het PT. De uitkomst moet in de verdere politieke besluitvorming over productschappen van dit jaar worden meegenomen, vindt het PT.

Communicatief is de stap van Anthos misschien niet goed voor die peiling. Bij telers kan het beeld ontstaan dat de aftakeling is begonnen. Maar dat zou een onderschatting betekenen van de telers.

De stap van Anthos heeft de discussie misschien juist wel een stap verder gebracht. Het Anthos-model is immers het alternatief voor het PT. Telers kunnen nu kiezen, maar zullen zich ook beseffen wat de consequentie is. Zelfs voor Anthos lijkt het moeilijk om te garanderen dat bedrijven op lange termijn vrijwillige heffingen blijven betalen. En ook in de bloembollensector blijkt het al lastig om een kwaliteitskeurmerk privaat te financieren.

Telers moeten zich ook beseffen dat een Anthos-model niet in de geest is van een ketenbenadering. Bij groenten en fruit betalen teelt en handel veel projecten gezamenlijk. Dat is in de bloembollensector veel minder en zal eerder afnemen als Anthos zelf plannen gaat maken in huis.

Toch is het goed mogelijk dat het Anthos-model de toekomst heeft, maar dan uit armoede. Bij de handelaren in groente en fruit en bloemen is de organisatiegraad te laag om vrijwillige heffingen in te voeren. Het gevaar van freeriders is te groot voor deze sectoren. Als het PT verdwijnt, kan het op deze manier, stelden Frugi Venta (groentehandel) en VGB (bloemenhandel).

Het is de vraag of telers al deze argumenten meenemen in de peiling . Zij zijn in mei te druk met het eigen bedrijf en zullen stemadviezen van LTO, Frugi Venta of VGB zwaar laten wegen. Dat vergroot de kans op een redelijk draagvlak en zal het toch aankomen op een politiek besluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.