Home

Achtergrond

Voorlopers in duurzame teelt

JURYRAPPORT

De broers Ted, Peter, Ronald en Remco Duijvestijn uit Pijnacker telen tomaten van hoge kwaliteit, een prima smaak en goede houdbaarheid. Dat in de eerste plaats. Maar ze doen meer.

De vier telers voeren al jarenlang een actieve, sterk marktgerichte afzetstrategie en boeken daar succes mee. Zij ’ontzorgen’ hun afnemers. Dat hun tomaten verkrijgbaar zijn in de supermarkten van de Britse ketens Tesco en Sainsbury’s is veelzeggend. Want deze ketens stellen zeer hoge eisen aan hun leveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame productie.

De vier broers zijn voorlopers in de sector op het gebied van energie. Met hun recente investering in aardwarmtetechniek stellen de ondernemers een duurzaam voorbeeld aan collega-tuinders. De volgende investeringen liggen alweer in het verschiet, bijvoorbeeld in het gebruik van zonne-energie. Creatief wordt nagedacht over de mogelijkheid van energielevering aan de omgeving. Met deze ondernemers aan het roer is het zeer waarschijnlijk dat deze ideeën worden uitgevoerd.

Grote waardering is op zijn plaats voor de wijze waarop de broers samenwerken met afnemers, collega’s in binnen- en buitenland en onderzoeksinstellingen, zoals de universiteiten in Delft en Wageningen. Deze coöperatieve instelling leidt tot innovatie en daar profiteert de hele sector van mee.'Pak kans en laat jezelf zien'Tomatentelers Ted, Peter, Ronald en Remco Duijvestijn willen uit de bulkproductie. Daarbij verduurzamen ze hun teelt op meerdere terreinen. “Je bent niet zomaar waar je wezen wilt, je moet ervoor blijven gaan”, zegt Ted.Het recente jurybezoek aan het genomineerde tomatenbedrijf van de Gebroeders Duijvestijn bracht een pittig gesprek op gang. Vijf juryleden bezochten de kassen, het pakstation en keken bij de pas aangesloten aardwarmte-installatie.

Ted Duijvestijn: ”Het was een goede kritische discussie over afzet en marktbenadering. Het ging erom hoe je toegevoegde waarde aan je product toevoegt.”

De juryleden hebben daar eigen standpunten over, zonder dat Duijvestijn die gaat verkondigen. ”Wij vinden in ieder geval dat er kansen zijn om weg te komen uit de bulk, maar dan moet je er wel voor gaan en je laten zien.”

Nu Duijvestijn zeer milieuvriendelijk teelt op aardwarmte is die kans er. ”Je bent er niet zomaar. Het is best een lang verhaal. Je moet het soms zeven keer vertellen.”

Voor Ted, Peter, Ronald en Remco Duijvestijn zijn het opwindende weken. Het bedrijf ziet de capaciteit van de recent aangesloten aardwarmtebron langzaam maar zeker oplopen. Onlangs organiseerde het bedrijf een duurzaamheidscongres en kreeg het een duurzaamheidspredikaat van afzetorganisatie The Greenery. Ted: ”Het symposium heeft veel aandacht afgeleid, we hebben veel napret gehad, maar kijken ook wel uit naar de ontmoeting met de andere kandidaten voor de ondernemersprijs.”

Duijvestijn is sinds enkele weken in productie en snijdt volop losse tomaten. ”De kwaliteit is echt uniek, we zitten nu met de overgang naar Nederlands product bij klanten. De eerste supermarkten stappen over. We richten ons eerst op de Scandinavische markt.” Duijvestijn verpakt zelf Spaanse tomaten en kan in overleg met de Spaanse leverancier van die tomaten de overstap naar Nederlands product inplannen.

Door de turbulentie van de laatste weken kreeg de nominatie voor de ondernemersprijs nog niet alle aandacht. ”Het heeft hier intern wel tot aandacht geleid en ook van familie, niet zozeer uit de sector.”

Duijvestijn kreeg recent het bewijs dat je als bedrijf jezelf moet laten zien. Het kan tot mooie dingen leiden. Zo werd Duijvestijn gebeld door een Frans bedrijf dat brood ziet in de tomaten uit Pijnacker. ”Ze kwamen bij ons uit door het symposium. Anders zouden we nooit in contact zijn gekomen met hen.”

De tomatentelers kunnen eerste ervaringen delen over aardwarmte. Het is geen kraan die je zomaar openzet. ”We wisten dat we een half jaar nodig hadden voordat het geheel draait. We zitten nu op de helft van de capaciteit. De pomp staat op minimale druk. Dat is voor het elektriciteitsgebruik dus gunstig.”’Bedrijven steeds moeilijker vergelijkbaar’Jurylid Gerrit de Bruijne (oprichter van FarmFrites) heeft alle juryrapporten twee keer gelezen en is na zijn bedrijfsbezoeken niet meer echt van mening veranderd. ”Ik heb de bedrijven beoordeeld, nadat ik de rapporten de tweede keer las. Die bedrijfsbezoeken waren een openbaring, maar dat wil niet zeggen dat er nog veel verandert.” De Bruijne kijkt vooral naar durf. ”Hoe ver hebben ze in het verleden de nek durven uitsteken. Dat heb ik het zwaarst gewogen.”

Bij zijn beoordeling stuit De Bruijne (foto) steeds op een lastig punt; de vergelijkbaarheid. Door de schaalvergroting zijn de bedrijven eigenlijk niet meer in een categorie onder te brengen. ”Ik heb het al vaker voorgesteld, maar eigenlijk zou je de prijs in twee categorieën moeten indelen; voor grote en kleine bedrijven. We hebben ook wel eens meegedaan bij de Rotterdamse ondernemingsprijs; daar zag je dat onderscheid ook.”

De Bruijne kwam de laatste jaren in de juryrapporten voor de agrarische prijs investeringen tegen van 30.000 euro en 30 miljoen. ”Die van 30.000 euro is dan nog een grotere rib uit het lijf voor zo’n klein bedrijf dat verder ook goed maatschappelijk bezig kan zijn, maar nauwelijks nog boven de grotere kan uitsteken.”

Een kleiner bedrijf kan toch hoger scoren op onderdelen. Zo vindt De Bruijne het belangrijk dat ondernemers hun eigen afzet regelen. Aangesloten zijn bij een afzetorganisatie kan de zekerheid vergroten, maar De Bruijne beoordeelt dat lager dan de echte afzetpioniers.

Een stresstest is niet nodig. De Bruijne vindt zoiets een modegril na de bankentest en die voor kerncentrales. De Bruijne: ”Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een prijswinnaar er over vijf jaar niet meer is, maar we kijken wel of het bedrijf op stevige fundamenten staat.” Een facet daarvan is energievoorziening. ”Zo’n investering in aardwarmte telt natuurlijk zwaar. Voor tuinders is warmte een enorme kostenpost. Met aardwarmte kun je weer concurrerend worden.”Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.