Home

Achtergrond

Verburg gelooft in het overlegmodel

Gerda Verburg, de nieuwe vertegenwoordiger van ons land bij de Wereldvoedselorganisatie (FAO) in Rome, is niet het type bestuurder dat met harde hand haar doelen probeert te bereiken.

Na een loopbaan bij het CNV en een lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad, ontpopte de protestantse CDA-politica zich vooral als voorstander van het overlegmodel.

Als minister van landbouw in het vorige kabinet leidde dat tot forse kritiek. Verburg, dochter van een melkveehouder, werd vaak gezien als belangenbehartiger van de boeren, die in overleg met de landbouwsector de problemen wilde oplossen. Volgens critici was daar echter harde wetgeving voor nodig om het milieu en de natuur te beschermen. Het leidde tot een ,,manifest'' van wetenschappers die het niet met haar eens waren. De kritiek kwam terug bij de Q-koortskwestie, de geitenziekte die ook aan mensen het leven kostte.

Verburg was de eerste minister met een eigen glossy. De 'Gerda', die vanwege het 75-jarig bestaan van het ministerie uitkwam, verscheen kort na de val van het kabinet-Balkenende IV, afgelopen jaar. Geen gelukkig moment. Het leidde een motie van treurnis in de Tweede Kamer, omdat niet het departement maar de minister zelf centraal zou staan.

Voordat Verburg in 2007 minister werd, zag ze tot twee keer toe een goede functie aan haar neus voorbijgaan. In 2003 was ze kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar VVD'er Frans Weisglas kreeg meer stemmen. Datzelfde jaar werd Maxime Verhagen de fractievoorzitter, en dus niet Verburg.

Verburg had het als minister niet gemakkelijk. Actiegroepen als Varkens in Nood en Wakker Dier hielden de aandacht vast op problemen rond dierenwelzijn, en in de Tweede Kamer de Partij voor de Dieren. Het leidde tot een stortvloed van Kamervragen en tot urenlange debatten over onder andere veetransporten, wilde zwijnen, Q-koorts, blauwtong en de ,,verdwijnziekte'' onder bijen.

De in Zwammerdam geboren boerendochter zat klem tussen de belangen van boeren en tuinders en haar taak om als minister ook voor goede natuur te zorgen. De lange en emotionele discussie over het wel of niet onder water zetten van goede landbouwgrond in de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder illustreert dat.

Voor haar periode als minister hield Gerda Verburg zich als Kamerlid vooral bezig met sociale zaken. Zij verdedigde in 2005 samen met GroenLinks een initiatiefwet om ondernemingsraden meer inzicht te geven in de beloning van de top van de bedrijven. In 2000 behoorde zij tot de minderheid van de CDA-fractie die voor het homohuwelijk stemde.

Bij de FAO komt Verburg, nu nog lid van de Tweede Kamer, op bekend terrein. Ze was al eens voorzitter van de VN-commissie voor landbouw en klimaat.

Zie ook: Gerda Verburg naar FAO

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.