Home

Achtergrond 877 x bekeken

Van Nuland verwacht definitieve toestemming van provincie

Nu het kort geding tegen de gemeente Bernheze is gewonnen heeft Clemens van Nuland er alle vertrouwen in dat de provincie een vergunning zal geven voor de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal. ”Als wij geen lopend geval zijn, dan weet ik het niet meer.”

Clemens van Nuland in Nistelrode (gemeente Bernheze) heeft samen met zijn broer een bedrijf met zeugen en vleesvarkens in een verwevingsgebied. Hij stond vorige week samen met zeven collega’s voor de rechter in een kort geding tegen de gemeente. Aanleiding voor het kort geding was de weigering van de gemeente om mee te werken aan een ontheffingsverzoek aan de provincie voor de bouw van een nieuwe stal voor 2.300 vleesvarkens. Het bouwblok zou daarmee boven de nieuwe norm van 1,5 hectare uitkomen. De nieuwe stal is nodig om het bedrijf gesloten te maken en om het toekomstbestendig te maken. Om mee te kunnen doen aan welzijnsvriendelijke concepten van de slachterijen hebben de vleesvarkens meer ruimte nodig. Ook daarvoor is de nieuwe stal nodig.

Het kort geding is gewonnen en de ontheffingsaanvragen zijn naar de provincie gestuurd.
Van Nuland kenschetst het bedrijf als een gezinsbedrijf plus. Hij wil de exacte omvang van het bedrijf niet in de krant. Ook wil hij niet op de foto. ”Alles wordt gelijk mega genoemd en in een verkeerd daglicht gesteld”, aldus de varkenshouder. Wel wil hij kwijt dat hij en zijn broer het bedrijf samen met een medewerker runnen. Dat gebeurt ook omdat hij op zijn tijd wel eens een dagje vrij wil hebben om aan zijn gezin te besteden. Er is meer dan alleen maar varkens houden.

De Van Nulands zijn al sinds november 2007 bezig om de uitbreiding van het bedrijf gerealiseerd te krijgen. Het plan werd getoetst door de agrarische adviescommissie in Tilburg. In 2008 stuurde de gemeente een brief dat ze in principe medewerking zou verlenen aan de uitbreiding en dat de nieuwe stal zou worden opgenomen in het concept bestemmingsplan.

De vaststelling van het bestemmingsplan liep echter vertraging op. Er kwam een nieuw college van burgemeester en wethouders. Vorig jaar op 19 maart nam de provincie het besluit om paal en perk te stellen aan de intensieve veehouderij. Nieuwbouw van bedrijf in landbouwontwikkelingsgebieden werd beëindigd en voor bestaande bedrijven stelde de provincie grenzen aan de omvang van het bouwblok. Echter: in dat besluit werd nadrukkelijk een uitzondering gemaakt voor de lopende gevallen. Bedrijven die aan kunnen tonen dat ze al voor 19 maart 2010 bezig waren met een traject om uitbreiding te realiseren kunnen ontheffing krijgen van de provincie.

Onder invloed van de hoog oplopende discussies over megastallen besloot de gemeente Bernheze vorige week om geen medewerking meer te verlenen aan de uitbreidingsplannen van de gebroeders van Nuland. ”We werden per brief op de hoogte gesteld dat de gemeente geen medewerking meer zou verlenen”, vertelt van Nuland. Ik heb meteen gebeld met de gemeente en toen werden we voor woensdag uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar bleek dat er nog zeven collega’s waren die in het zelfde schuitje zaten. We hebben daar duidelijk gemaakt dat je zo niet met mensen om kunt gaan en dat we naar de rechter zouden gaan.”

De varkenshouder zegt de afgelopen jaren al zo’n 63.000 euro aan kosten te hebben gemaakt om alle vergunningen en procedures rond te krijgen voor de nieuwe stal. ”We hebben steeds alle medewerking gegeven aan de gemeente, en gedaan wat ze vroegen.” Sinds juni 2009 beschikt van Nuland al over een milieuvergunning. Ook de omgeving van het bedrijf doet niet moeilijk over de uitbreiding. ”Het is hier gewoon agrarisch gebied.”

Van Nuland heeft er alle vertrouwen in dat hij van de provincie een ontheffing krijgt. ”We voldoen aan alle criteria. Als wij geen lopend geval zijn, dan weet ik het niet meer.”

Of registreer je om te kunnen reageren.