Home

Achtergrond

Sociale zaken vindt LTO’s niet ontvankelijk in kortgeding aardbeienplukkers

Den Haag – ZLTO, LTO Noord en LLTB kunnen geen kort geding aanspannen tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) voor Roemenen en Bulgaren.

Dat vindt advocaat Sandra Van Heukelom- Verhage die het ministerie vertegenwoordigde in het kort geding.

SZW vindt dat de belangenorganisaties bij een verkeerde rechter hebben aangeklopt. ”Individuele ondernemers die geen TWV’s krijgen kunnen dit voorleggen aan de bestuursrechter. Dit is niet aan een belangenorganisatie. Dat blijkt ook uit eerdere jurisprudentie.” De regionale LTO’s ontkennen dat ze geen direct belang hebben bij de zaak, omdat zij de boeren via LTO Seizoensarbeid ondersteunen.

Tijdens de de zitting benadrukte advocaat Maes namens de regionale LTO’s dat het plotseling veranderen van de werkwijze van het verstrekken van TWV’s in strijd is met het beginsel van behoorlijk bestuur. Daarnaast vindt de advocaat de regeling in strijd met Europees recht. “De regels voor het toestaan van Bulgaarse en Roemeense werknemers mag niet tussentijds worden aangepast”, aldus de advocaat, die ook het maatschappelijk belang van het beleid benadrukt. ”175 bedrijven en gezinnen zitten door dit beleid direct in de problemen”, zegt Maes.

Het ministerie zegt dat er geen sprake is van plotseling verandering van het beleid. Ze benadrukt dat er door arbeidsbureaus is vastgesteld dat er in tegenstelling tot eerdere jaren voldoende prioriteitsgenietend aanbod (werklozen) zijn die dit werk kunnen doen. ”Dit is aanleiding voor het UWV om minder TWV’s te verstrekken, omdat er voldoende mensen zijn die het werk kunnen doen.”

De rechter doet woensdag 4 mei uitspraak in het kort geding dat de regionale LTO’s hebben aangespannen tegen de staat over het verlenen van tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) voor Roemeense en Bulgaarse werknemers in de land- en tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.